Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Maart 2016
Rate this item
(0 stemmen)

Hoe zit het met de handhaving van de kwaliteitseisen die gelden voor de beschermingsbewindvoerders ? En hoe denkt de Minister over het idee om in plaats van een interne “zwarte lijst” van “stoute” bewindvoerders, zoals nu wordt gehanteerd door de rechtspraak, te werken met een publieke “witte lijst” van bonafide bewindvoerders ? Op 19 februari 2016 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Kamer bij brief laten weten wat hierover zijn opvatting is (33054, nr. 21). Eerst nog een korte schets van de stand van zaken.

Rate this item
(1 Stem)

Schuldenbewind, schuldhulp en schuldsanering: Is het een moeizame driehoeksverhouding of komen alle goede dingen in drievoud ? Een onoverzichtelijk trio van procedures, of een keuzemenu al naar gelang de aard van het schuldenprobleem ? De theorie is: Schuldhulp en schuldenbewind vormen de eerstelijnshulp, en de schuldsanering fungeert als “last resort”. Een tweetal recente uitspraken over beschermingsbewind bakent de grenzen af met enerzijds de schuldhulp en anderzijds de schuldsanering.

Rate this item
(0 stemmen)

De Eerste Kamer heeft op 16 februari 2016 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat de Gerechtsdeurwaarderswet in veel opzichten wijzigt. Deze wijzigingswet is gepubliceerd in Staatsblad 2016, 93 en zal naar alle waarschijnlijkheid deels per 1 juli 2016, deels per 1 januari 2017 in werking treden. Een standpunt van het Kabinet over de toekomst van de gerechtsdeurwaarderij in Nederland (en de beroepsorganisatie KBvG) lag ten grondslag aan deze wetgevingsoperatie (TK 2009-2010, 32 123 VI, nr. 64). Deze kabinetsbrief aan de Tweede Kamer bevatte een uitgebreide reactie op het adviesrapport van de Commissie Van der Winkel “Noblesse oblige” (TK 2008-2009, 31 700 VI, nr. 13). De kernpunten van deze wijzigingswet volgen hierna in vogelvlucht.