Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(1 Stem)

fraudebestrijding in schuldsanering ook op initiatief van de rechter-commissaris

 

Hoge Raad 24 april 2015 NJ 2015/220, ECLI:NL:HR:2015:1136
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:191

Ook de rechter-commissaris is (naast de bewindvoerder) een ‘belanghebbende’ in de zin van artikel 358a Faillissementswet. Dat betekent dat ook de R-C bevoegd is om het ontnemingsverzoek ten aanzien van de schone lei te doen. Dit past volgens de Hoge Raad in het stelsel van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en sluit aan bij de taken en bevoegdheden die de rechter-commissaris als toezichthouder in titel III van de Faillissementswet heeft. Een ontneming van de schone lei : Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Een moralistisch en wellicht wat naïef gezegde dat in de praktijk (helaas) lang niet altijd opgaat. Maar dat wel kort de gedachte verwoordt achter artikel 358a Fw. Het recente arrest van de Hoge Raad geeft hierover meer duidelijkheid.
 

Rate this item
(0 stemmen)

Hoe moet het nieuwe Centraal digitaal beslagregister (CBR) in de praktijk gaan werken ? Op 13 november 2015 is in de Staatscourant (nr. 39706) een verordening van de beroepsorganisatie KBvG gepubliceerd die antwoord geeft op deze belangrijke actuele vraag. Deze verordening is bindend voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland en treedt in werking op 1 januari 2016. Een nadere uitwerking van deze verordening is neergelegd in een reglement van de KBvG. Een actualiteit die op het terrein van schulden en incasso zeker een mijlpaal te noemen is. Net als bij de Romeinse mijlpalen gaat het er niet alleen om waar je precies bent, maar ook wie die mijlpaal gemaakt heeft, en vooral hoever het nog is naar de volgende mijlpaal en naar de dichtstbijzijnde stad en uiteraard naar Rome. Wat die laatste afstanden betreft: er is een verder gelegen doel. Het CBR is nu nog een instrument voor door gerechtsdeurwaarders. Maar omdat in de toekomst meerdere rijksoverheden (fasegewijs) zouden moeten aansluiten, wordt het CBR door de KBvG beeldend omschreven als een “groeibriljant”.

Rate this item
(0 stemmen)

Geen automatische doorloop tot Sint-Juttemis

 

ECLI:NL:RBMNE:2015:7534
Rechtbank Midden-Nederland 21 oktober 2015

Een wettelijke schuldsanering heeft een afgebakende duur van in beginsel drie jaren. Maar hoe zit dat eigenlijk met een beschermingsbewind ? Waar is daar de uitgang ? Is het een “Hotel California”, waarvan The Eagles ooit zongen: “You can check out any time you like – but you can never leave”? Dat een beschermingsbewind niet oneindig behoort voort te duren is bekend. De wet geeft hier echter geen eenduidig richtsnoer, en de duur is dus sterk afhankelijk van de toestand en de wensen van de betrokkene zelf. Toch loopt een beschermingsbewind niet automatisch door tot Sint-Juttemis.