Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(1 Stem)

“Jong geleerd oud gedaan”, zo luidt het spreekwoord, en dat geldt helaas ook voor de dingen waarvan je eigenlijk zou willen dat de jeugd dat voorbeeld niet overneemt. Meer dan de helft van de jongvolwassenen (18-27 jaar) heeft het afgelopen jaar een schuld gehad. Bij 14,5% van de jongvolwassenen betreft het een risicovolle schuldsituatie of een betalingsachterstand. Dit blijkt uit het recente onderzoek “Voor mijn gevoel had ik veel geld” in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wie op een jonge leeftijd kampt met financiële problemen kan in een lastige positie komen. Er gaat dan veel energie naar het stabiliseren van de schulden, zodat escalatie voorkomen kan worden, maar wat vaak ten koste gaat van een focus op werk of studie. 

Rate this item
(0 stemmen)

In een steeds complexer wordende samenleving wordt steeds vaker een roep om versimpeling gehoord. Begrijpelijk, want de Romeinen wisten het al: “simplex sigillum veri” – eenvoud is het kenmerk van het ware. De roep om versimpeling klinkt ook bij de beslagvrije voet, en die vereenvoudiging gaat er dan nu ook komen. Dat heeft het kabinet bij brief van 26 juni 2015 aan de Tweede Kamer laten weten. Dit lijkt zo aan het begin van de zomer zonnig nieuws. De aanleiding was een lijvig preadvies van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) precies een jaar geleden. Dat het kabinet wel oren had naar een vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet was al duidelijk geworden in de (eerste) brief van 12 december 2014 over de agenda voortgang maatregelen schuldenbeleid, en de contouren werden zichtbaar in de (tweede) brief van 24 maart 2015. Nu wordt echter de nadere uitwerking geschetst (Brief van 26 juni 2015, TK 2014-2015, 24515, nr. 308). Het streven is om de benodigde wetgeving voor de vereenvoudiging van de beslagvrije voet in 2016 aan de Tweede Kamer aan te bieden.