Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Erfgenamen kennen niet altijd de risico’s van een erfenis met schulden, in het bijzonder als een huis met een “onderwaarde” hiervan onderdeel uitmaakt. Het gaat dan om woningen belast met een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de woning (de woning staat dan onder water) en om woningen die langdurig te koop staan en die in waarde dalen. In het laatste geval is het risico dat gedurende de periode dat de woning te koop staat, niet alleen die woning aan waardedaling onderhevig is, maar ook dat de vaste lasten van de woning doorlopen en daarmee een bestaande schuld steeds hoger wordt. Waar valt betrouwbare voorlichting te halen ? En is er rechtsbescherming tegen schulden van de overledene ?

Rate this item
(0 stemmen)

De voorgenomen invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet per 1 juli aanstaande gaat niet door. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 juni 2015 aan de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief met staatssecretaris Wiebes van Financiën. Met dat besluit tot uitstel wil het kabinet voorkomen dat de berekening van de beslagvrije voet op dit moment nog complexer wordt dan het al is. Toepassing van de kostendelersnorm bij de berekening van de beslagvrije voet zou per 1 juli aanstaande gaan leiden tot een lagere beslagvrije voet als er personen zijn die als kostendeler worden aangemerkt. Het is bijzonder te noemen dat een wetswijziging die het parlement heeft doorlopen en het Staatsblad al heeft behaald toch wordt uitgesteld, drie weken voor de geplande invoeringsdatum, en op initiatief van de bewindspersoon zelf.

Rate this item
(0 stemmen)

Dat het minnelijke en het wettelijke traject weliswaar allebei de schuldenproblematiek beogen te bestrijden, maar toch twee verschillende werelden vormen, is een waarheid als een koe: dat weten we nu wel, dat is oudbakken nieuws. Past zo’n Hollandse koe dan wel in een digitale actualiteit ? Wel als we deze koe eens vanuit een ander perspectief bekijken. Beide trajecten kennen sinds 1 juli 2012 een wettelijke omheining, die echter geheel verschillend van aard is. De Wet schuldsanering natuurlijke personen maakt onderdeel uit van de Faillissementswet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt als kaderwet deel uit van het publieke domein. Tot wie richt de wet zich, of in juridisch jargon: wie is de normadressaat ?

Rate this item
(0 stemmen)

Wij leven in een wereld van transities. Een interessante vraag daarbij is of het een tijd van transitie is of een transitie naar een andere tijd. Juist voor de schuldhulpverlening is dat een belangrijke vraag om te stellen en te beantwoorden. Aan de Erasmus Universiteit wordt over het idee van transitie op dit moment diep nagedacht in verband met verduurzaming van de energiewereld en de transitie die daarvoor nodig is. Hieruit zijn een zestal basale ideeën voortgekomen van de hand van D. Loorbach welke beschreven zijn in het interview dat hierboven staat genoemd. Deze ideeën kunnen ook voor de schuldhulpverlening betekenis hebben: