Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

Op 9 juni a.s. zal ik de heer B. E. Engberts zijn proefschrift, getiteld 'Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het schuldsaneringsrecht', verdedigen aan de Universiteit Leiden. Zijn promotor is prof. Bob Wessels. In deze bijdrage een korte samenvatting van zijn onderzoek en de praktische betekenis die zijn onderzoek heeft voor de schuldenproblematiek. Zoals bekend, kent de Faillissementswet sinds 1998 een wettelijke regeling voor de kwijtschelding van schulden van natuurlijke personen. Deze regeling wordt veelal de Wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen) genoemd. In 2008 zijn drie nieuwe artikelen aan de Wsnp toegevoegd: de artikelen 287 lid 4, 287a en 287b Fw. Deze bepalingen vormen het onderwerp van het promotieonderzoek van Berend Engberts.

Rate this item
(0 stemmen)

“Je kunt je niet van je eigen gezonde verstand overtuigen door je buurman op te sluiten” (Dostojewski)


Heel lang geleden is, of moet, er een tijd zijn geweest dat niemand schulden had. Op enig moment zijn mensen beloften gaan maken die men zich blijvend is gaan herinneren. Zie daar, de schuld is geboren. Schuld is immers niets anders dan een belofte naar de toekomst toe. Op een daarop volgend moment zijn mensen beloften die ze maakten niet nagekomen; de problematische schuld was geboren.

Rate this item
(0 stemmen)
 
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:5724) 
 

In 2013 werd 30% van de verzoeken dwangakkoord toegewezen, maar liefst 45% werd ingetrokken, 5% niet-ontvankelijk verklaard, en 20% werd afgewezen (bron: Monitor nr. 10, Wsnp 2013). Dit geval hoort bij die laatste 20%. Als we kijken naar het beginsel dat door de meeste rechters standaard voorop wordt gezet in hun vonnis of arrest, dan zou je een veel hoger percentage dan (slechts) in een op de vijf verzoekschriften een afwijzing verwachten. Ook in dit arrest begint het Hof met te overwegen dat het een schuldeiser in beginsel vrijstaat om zijn medewerking aan een aangeboden schuldregeling te weigeren.