Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

“Kosten rechtens ! Weshalve ik, kandidaat gerechtsdeurwaarder, exploit doende en afschrift dezes latende aan….” Menig debiteur wordt afgeschrikt door ingewikkeld juridisch taalgebruik van de gerechtsdeurwaarder. Als men betalen moet - en de oorspronkelijke hoofdsom al niet betalen kan - en als er nog rente en incassokosten bovenop komen, is dat al een indringend probleem, maar het onbegrijpelijke taalgebruik verergert de stress nog eens, en dat leidt niet zelden tot een buitengewoon onverstandig (en weer kostenverhogend !) struisvogelbeleid bij de debiteur. Laten we maar niet reageren, dan stellen we de zaak uit en wie weet waait het wel over ! De struisvogel is wat dit betreft een slechte raadgever. De debiteur heeft namelijk een brengplicht van informatie naar de gerechtsdeurwaarder toe, ook omtrent het inkomen van de partner (men zie artikel 475g leden 1 en 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De gerechtsdeurwaarder heeft dus geen haalplicht bij die inkomensgegevens, en hij zal en mag bij gebreke van juiste en onvolledige informatie van de debiteur diens beslagvrije voet lager vaststellen. Menig debiteur begrijpt niet dat men door de juiste en volledige gegevens te verstrekken in aanmerking kan komen voor een hogere beslagvrije voet.

Rate this item
(0 stemmen)

 

In het rapport ‘Onoplosbare schuldsituaties’, dat eind november 2014 verscheen concludeert lector schulden Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) onder meer dat als het gaat om schuldhulpverlening de Nederlandse gemeenten verschillende varianten van uitsluitingsgronden in hun beleidsregels hebben opgenomen. Hierdoor vallen veel huishoudens met schulden buiten de boot. Over dit fenomeen zijn vragen gesteld vanuit de Tweede Kamer aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die beleidsverantwoordelijk is voor de schuldenproblematiek. Recent werd het antwoord openbaar (31 maart 2015 - 2014Z20344).

Rate this item
(0 stemmen)

Inleiding

Beschermingsbewind en Wsnp-bewind, het blijft soms verwarrend. Het ene bewind is tenslotte het andere niet. Mensen gebruiken voor het gemak regelmatig slechts het woord ‘bewind’ zonder verdere toevoeging of aanduiding. Maar het ene bewind heeft andere consequenties dan het andere bewind. Doelstelling, uitvoering, verplichtingen van de schuldenaar, taken van de bewindvoerder; het zijn werelden van verschil tussen het beschermingsbewind en Wsnp-bewind. Wanneer de bewinden dan ook nog eens gelijktijdig plaatsvinden is de verwarring compleet. Daar loopt het minnelijk traject, waar soms wel sprake is van bewind en soms niet, nog eens als ‘stoorzender’ doorheen. Een korte opfrissing.