Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)


Wanneer mag de rechter de termijn van de schuldsanering verlengen, en welk rechtsgevolg heeft dat voor de saniet ?

(Hoge Raad 10 oktober 2014 ECLI:NL:HR:2014:2935 conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1764, prejudiciële vraag: ECLI:NL:GHSHE:2014:1473 en 1474)

Wat was de kern van dit principiële arrest ? Aan ons hoogste rechtscollege werden door een lagere rechter “prejudiciële vragen” gesteld naar de bevoegdheid tot verlenging na het materiële einde van de schuldsaneringstermijn. Volgens de Hoge Raad heeft de rechter de bevoegdheid om ook daarna nog te verlengen, en doet de rechter er goed aan om daarbij te preciseren welke verplichtingen in die verlengde termijn gelden. De schuldsaneringsverplichtingen van de saniet lopen niet vanzelf door in de periode tussen de afloop van de schuldsaneringstermijn en de onherroepelijke beslissing omtrent de verlenging (artikel 349a leden 1, 2 en 3 Fw). De spreekwoordelijke “adder onder het gras” is dat bij het nemen van de verlengingsbeslissing de rechter wel het gedrag van de saniet meeweegt na afloop van de materiële termijn. Met andere woorden: de saniet die een verlenging wenst kan zich beter onverkort (blijven) houden aan alle verplichtingen, ook al is de materiële termijn voorbij.

Rate this item
(0 stemmen)

(Rechtbank Den Haag 30 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:1144)

Het einde van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is pas daar bij het verbindend worden van de slotuitdelingslijst (art. 356 Fw). Er is dus geen ander peilmoment of afwijking van de tienjaarstermijn van artikel 288 lid 2, mocht eventueel lange tijd verstreken zijn tussen het einde van de verplichtingen, het schone lei vonnis en het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Wat is de rol van de bewindvoerder en van de rechtbank in de duur van de afwikkeling? Er kunnen bijzondere redenen zijn voor een latere verificatie.

1. Eerst de feiten en het recht...

Rate this item
(1 Stem)

Het is al eerder betoogd: “The poor pay more”. Deze stelling is een weergave van het gegeven dat onze maatschappijstructuur zodanig functioneert dat het hebben van schulden, of gebrek aan vermogen, leidt tot hogere kosten en geringere opbrengsten in alle geledingen van maatschappelijk functioneren. Het hebben van schulden verhindert iemand om grotere aankopen van bijvoorbeeld boodschappen te doen met daarbij behorende, en voor die persoon zo noodzakelijke, (bulk-)korting. Ook een lening is alleen mogelijk tegen een hogere risico-opslag, het hebben van schulden betekent nu eenmaal een hoger risico van wanbetaling.

Rate this item
(0 stemmen)


Spitsbijeenkomsten 2015 voor PE-punten: Wsnp, schuldhulpverlening, beschermingsbewind

Modus Vivendi organiseert ook in 2015 weer bijeenkomsten voor het verkrijgen van de PE-punten in de verschillende disciplines in het veld van de schuldenproblematiek. Bij de opzet van de bijeenkomsten is rekening gehouden met de verschillende eisen die daarbij door de verschillende branche-organisatie en certificaathouders gesteld zijn. De opzet sluit aan bij de permanente educatie voor bewindvoerders WSNP, schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders. De bijeenkomsten vinden plaats op twee verschillende locaties, Zwijndrecht en Nieuwegein. Het tijdstip van de spitsbijeenkomsten, de avondspitsuren, maakt dat u zich niet in de spits hoeft te begeven en uw punten voor Permanente Educatie kunt behalen.


Verplichte VTLB scholing: Omdat het bureau Wsnp van de raad voor Rechtsbijstand heeft bepaald dat bewindvoerders Wsnp eens per twee jaar een dagdeel moeten bijscholen rondom het onderwerp VTLB is dit onderdeel wederom opgenomen in ons programma.

Read more ....