Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 november 2014 heeft in het NBC het congres plaatsgevonden van “Schuldenbewind bestaat: en nu?”. Op dit congres hebben een vijftal sprekers hun visie gegeven op de status en positie van het schuldenbewind als bestaande figuur binnen het beschermingsbewind. Behandeld zijn de uitgangspunten van het (schulden)bewind, de betekenis van schuldenbewind voor de beroepsgroep, de visie van crediteuren, de visie van Justitie en tenslotte de gevolgen van instelling van het schuldenbewind voor de rechthebbende. Tijdens het congres bleek veel overeenstemming tussen de sprekers voor wat betreft hun visie op de uitgangspunten en bleek tevens dat de aandacht voor de kwaliteit van het werk van de beroepsgroep hoge prioriteit dient te hebben. Daarnaast vond er ook een oproep plaats om de (inter-)collegiale communicatie meer te professionaliseren.

Onderstaand een kort verslag van ieder van de spreekbeurten. 

Rate this item
(0 stemmen)Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1084

Het huisbezoek is het vaste eerste onderdeel van een schuldsaneringsprocedure. Voor beide partijen – saniet en bewindvoerder – is het een eerste “confrontatie” die een langere periode van samenwerking markeert. Dit verloopt niet altijd even gladjes, zoals uit dit vonnis blijkt. Het intimiderende gedrag en de verbale agressie van de saniet leverde in deze zaak een tussentijdse beëindiging op van de schuldsaneringsregeling op grond van art. 350 lid 3 sub c Fw. De schuldenaar zorgde voor een gevaarlijke situatie voor de bewindvoerder die niet getolereerd kan worden. Benoeming van een andere bewindvoerder is in deze omstandigheden niet aan de orde.

Rate this item
(0 stemmen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Advocaten wet en de Wet op het Notarisambt is nu ook de Gerechtsdeurwaarderswet toe aan een grote onderhoudsbeurt door de wetgever. Het wettelijk kader van deze drie juridische beroepsgroepen wordt daarmee weer bij de tijd gebracht. Gezocht is naar een verduidelijking van de regels over wie als gerechtsdeurwaarder mag optreden, en naar een sterker toezicht op de beroepsgroep, en naar een beter verankerde kwaliteit in de uitoefening van het ambt. Ook is het zaak de onafhankelijke positie van gerechtsdeurwaarders ten opzichte van klanten te bevorderen. Verder verdienen de opleiding en het niveau van vakbekwaamheid van gerechtsdeurwaarders blijvend aandacht. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat op 1 oktober 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend (TK 2014-2015, 34047, nrs. 1-3).

Rate this item
(0 stemmen)

Het jaar 2014 zit er bijna op. Tijd voor wat stichtelijke woorden terugkijkend op een toch wel enerverend jaar? Tijd voor wat woorden over de groeiende invloed van de overheid op mensen met schulden? Of tijd voor wat bespiegelingen over het CJIB dat de laatste tijd wel heel vaak het nieuws haalt? Misschien tijd voor een overweging op het gebied van verrekening van vorderingen in het bijzonder van de overheid? Aandacht misschien voor de beslagvrije voet en de creatieve interpretatie die daaraan gegeven kan worden? Gedachten misschien over de definitie van het begrip fraude en dat daarvoor tegenwoordig niet zoveel meer voor nodig is daarvoor te kwalificeren? Bevlogen woorden misschien over het feit dat meer en meer huishoudens onder water staan? Waarschuwingen misschien voor de komende periode waarin nog meer de broekriem moet worden aangehaald? Overdenkingen over de afnemende beschikbaarheid van middelen voor de meest kwetsbaren? Reflecties over de toenemende knechtende werking die het hebben van schulden heeft op personen en instituties?
Nee, toch maar niet. Misschien is het deze kerstavond het moment om daar toch maar eens niet aan te denken! Goede kerst en voorspoedig nieuwjaar. We hebben het állemaal nodig.