Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:3444


Delete: weet U het zeker ? Wat moet de bewindvoerder aan met een saniet die zegt dat ze haar sollicitaties per e-mail heeft verwijderd ? Die brengt zichzelf met deze schoonmaakactie in een onmogelijke bewijspositie, want het is aan de saniet om aan te tonen dat (desnoods gemiddeld) vier maal per maand schriftelijke sollicitaties zijn verricht. De sollicitatieplicht werd in deze zaak van het Hof Arnhem-Leeuwarden in volle omvang ter discussie gesteld, ook wat de bron betreft in de Recofa-richtlijnen. Want in de Faillissementswet zelf is gek genoeg niks te vinden over inspanningen en sollicitaties, terwijl het “voor wat hoort wat” toch een (de ?) kernverplichting is in de schuldsaneringsregeling.
Die sollicitaties moeten trouwens ook nog van een voldoende kwalitatief en doelgericht niveau zijn, en niet alleen op het eigen vakgebied. Dus bijvoorbeeld niet onleesbare handgeschreven en ongedateerde of niet traceerbaar geadresseerde (“aan de Rijksoverheid”) krabbels indienen. Of opzettelijk slechte brieven schrijven (“Hallo heb u makkelijk werk voor mijn wat goed verdient en waar ik mijn niet al te vroeg hoef te melden ?”) in de hoop dat geen enkele werkgever daar enthousiast van wordt. Of solliciteren op een vacature voor hoogleraar sterrenkunde als men over een MBO niveau beschikt. Het Hof Arnhem-Leeuwarden was in deze zaak genoodzaakt om de sollicitatieplicht eens onder de loep te leggen.

Rate this item
(2 stemmen)

 

Voor de trouwe lezers van de Staatscourant is het geen nieuws meer. Maar voor diegenen die wellicht net die ene editie van dit klassieke blad hebben gemist, of voor diegenen die ook zonder de Staatscourant een aanvaardbaar leven kunnen leiden, vragen wij toch in deze nieuwsbrief aandacht voor nr. 2014-32149 van 10 november 2014 van “de officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814”. Want daarin staat de nieuwe regeling voor de beloning van curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft zeer recent deze ministeriële regeling vastgesteld. Daarmee komt een eind aan de rechtspraktijk waarbij de kantonrechters de beloning vaststelden op grond van de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Dit blijkt uit de toelichting die ook in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling treedt reeds op 1 januari 2015 in werking. De Staatscourant is weliswaar al 200 jaar oud maar gaat natuurlijk met zijn tijd mee en dus is de ministeriële regeling ook digitaal te downloaden. Voor wie daar geen tijd voor heeft volgt hieronder een korte toelichting.

Rate this item
(0 stemmen)

Goed nieuws voor (particuliere) debiteuren: de boete op te laat betalen wordt nog iets minder hoog. De ministerraad heeft op 7 november 2014 ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor consumententransacties van de geldende drie procent naar twee procent. Deze wijziging gaat per 1 januari 2015 in. De vergoeding voor de schade, veroorzaakt door de vertraging in de voldoening van een geldsom, is bij algemene maatregel van bestuur gefixeerd op een vast percentage van die geldsom over de tijd dat de schuldenaar in verzuim verkeert (zie art. 6:119 BW). Deze zogenaamde wettelijke rente wordt jaarlijks of halfjaarlijks door de overheid vastgesteld via een algemene maatregel van bestuur.