Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Per 1 januari 2014 is de Wet "Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap" van 16 oktober 2013 in werking getreden. Welke gevolgen heeft deze wetswijziging voor de beschermingsbewindvoerder in de praktijk?

Op 27 november 2014 van 12:00 tot ongeveer 17:00 uur zal in het NBC te Nieuwegein  het congres 'Schuldenbewind bestaat: en nu?' plaatsvinden. Voor dit congres zullen een vijftal sprekers een voordracht houden over de gevolgen van de wijziging in het beschermingsbewind per 1 januari 2014.  Als gevolg van deze wetswijziging is het hebben van problematische schulden voortaan een grondslag voor het uitspreken van een beschermingsbewind. Daarnaast is er een openbaar register inzake (schulden-)bewinden ingesteld, is de relatie Wsnp-bewindvoerder en beschermingsbewindvoerder gecodificeerd en is er sprake van aanpassing van het verbod op schuldbemiddeling dat niet (langer) geldt voor de beschermingsbewindvoerder.  

Het seminar is bedoeld om de deelnemers op de hoogte te brengen van de juridische kaders die zijn ontstaan als gevolg van de wetswijziging en hen te informeren over de praktische visie die begint te ontstaan op schuldenbewind. Kosten bedragen € 169,00 exclusief btw.

Een seminar voor collegiale discussie en hoogwaardige professionele input.

Rate this item
(0 stemmen)


In 2013 hebben volgens de Duitse Minister van Justitie Dr. Heiko Maas circa 90.000 Duitsers een beroep gedaan op de Duitse schuldsaneringsprocedure. Dat lijkt natuurlijk heel veel, maar gedeeld door een bevolking van circa 81 miljoen Duitsers levert dat per 100.000 inwoners een gemiddeld aantal van 111 schuldsaneringsverzoeken op. Ter vergelijking: In Nederland kwamen er in datzelfde jaar 2013 per 100.000 inwoners gemiddeld 132 aanvragen bij de rechtbanken binnen. Landelijke gemiddelde cijfers kennen grote regionale verschillen, ook in Duitsland, want in stedelijke regio’s is de “schuldsaneringsquote” veel hoger – zo kwamen de meeste verzoeken per 100.000 inwoners binnen in Amsterdam, namelijk 197, en het laagste gemiddelde (71) lag in de regio Oost-Brabant. Een crediteur lijkt dus bij een provinciale debiteur minder insolventierisico te lopen dan bij een debiteur met “stadse fratsen”.

Rate this item
(0 stemmen)
 

Binnen de Europese Unie (EU) gelden in de lidstaten verschillende regels als het gaat om het leggen van beslag op het vermogen van een schuldenaar, teneinde zekerheid te zoeken voor verhaal van een vordering. In Nederland kan een schuldeiser relatief eenvoudig (conservatoir) beslag leggen op een bankrekening van zijn schuldenaar. De schuldeiser dient daartoe een verzoekschrift in bij de rechter, die vervolgens verlof kan verlenen tot het leggen van het ‘bankbeslag'. Na verlening van het verlof van de president van de rechtbank dient de schuldeiser binnen afzienbare tijd een hoofd (bodem)procedure te starten, waarin de rechter inhoudelijk kan oordelen over het onderliggende geschil.