Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

Het jaar 2013 is een jaar geweest dat zeer veel insolventieprocedures heeft opgeleverd. Dat jaar werden maar liefst 12 306 faillissementen uitgesproken, en dat is 10 procent meer dan in 2012. Dit is het hoogste aantal sinds de start van de waarneming door het CBS in 1951. Wel was de toename van het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner dan in de eerste helft. Het aantal bedrijven (exclusief de eenmanszaken) dat in 2013 failliet ging, steeg met 12 procent tot 8275. Bij de particulieren vlakte de stijging van het aantal insolventies (faillissementen en schuldsaneringen) enigszins af. Wel heeft de economische crisis veel mensen in hun portemonnee getroffen, waardoor steeds meer mensen een risico lopen op een problematische schuldensituatie. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat gepresenteerd is aan de Tweede Kamer (zie kamerstuk 24 515, nr. 254 ; Huishoudens in de rode cijfers, 2012).

Rate this item
(0 stemmen)

...en haar relatie met de kwaliteit van een beroepsgroep.

 

De functie van bewindvoerder Wsnp bestaat in formele zin sinds 1 december 1998. Sinds die datum zijn diverse pogingen gedaan om de personen die worden benoemd als bewindvoerder te organiseren in een professioneel verband van een beroepsgroep. Het succes van deze pogingen is in de praktijk beperkt gebleven. De enige op dit moment bestaande beroepsvereniging (BBWsnp) telt volgens de lijst op de eigen website 170 leden verdeeld over 84 organisaties. Dat is slechts een gering aantal van het op 31 december 2012 bestaande aantal van 653 actieve bewindvoerders.1 Het geringe succes van de pogingen mag geen verbazing wekken, de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het ontstaan van een juridische beroepsgroep zijn structureel afwezig geweest.