Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(1 Stem)

Het kabinet heeft het voornemen de groep van (rechts-)personen die bevoegd zijn tot schuldbemiddeling per 1 januari 2015 uit te breiden. Naast de van oudsher bestaande groep bevoegden op grond van artikel 48 lid 1 sub a t/m c Wck zal dan ook aan private partijen de mogelijkheid geboden worden schuldbemiddeling, anders dan om niet, uit te voeren. Voor sommigen komt daarmee een lang gekoesterde opening in het gesloten bastion van gemeentelijke schuldbemiddeling. Voor anderen toont zich daarmee een schrikbeeld van doorbreking van de gemeentelijke hegemonie ter bescherming van de kwetsbare persoon. In de discussie toont zich daarbij niet altijd de zo broodnodige nuance in dit soort complexe juridische domeinen. Daar is de kwetsbare schuldenaar niet altijd mee geholpen.

Rate this item
(1 Stem)

 

Het scheiden van bokken en schapen is een bijbelse klus die gemakkelijker lijkt dan de heidense opgave om debiteuren te goeder trouw te onderscheiden van debiteuren te kwader trouw. De wetgever helpt een handje door de rechter de kapstok van artikel 288 Faillissementswet aan te reiken. Deze regels bieden een beoordelingskader, maar niet meer dan dat, want ook sinds de aanscherping in de wetswijziging van 1 januari 2008 is het een open norm gebleven. Door de jaren heen is het wettelijke goede trouw-criterium met zeer veel rechtspraak aangevuld en ingevuld. Geen wonder, want de goede trouw is de meest gespierde poortwachter van de Wsnp. Het goede-trouwcriterium wordt gezien als de belangrijkste factor in een eventuele afwijzing van een schuldsaneringsverzoek.