Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Geachte bezoeker en lezer van deze bijdrage, 

Klik hier voor de enquête (De enquête is gesloten)

Ik doe middels deze bijdrage een oproep aan u om mee te werken aan een enquête. Het is een enquête over schuldenproblematiek. En dan vooral over de doelstellingen en gedragsregels daarvan.

 

In het “domein” van de schuldenproblematiek is het soms rustig, soms roerig; het staat echter altijd 'op de agenda'. Daar zijn verschillende verklaringen voor te geven zoals bijvoorbeeld het grote belang dat de betrokkenen bij dit domein kunnen hebben bij de uitkomst en de uitvoering. Maar ook vanwege het belang dat de maatschappij als geheel heeft bij de gevolgen van schuldenproblematiek. Schuldenaren, schuldeisers, gemeenten, schuldhulpverleners, ambtenaren, rechters, bestuurders, griffiers, overheidsorganen, onderzoekers, advocaten, gerechtsdeurwaarders, incasso-bureau's, huur-, energie- en kabel-bedrijven, .... de lijst van belanghebbenden is bijna eindeloos.

Rate this item
(0 stemmen)


Hoe werkt de Wsnp anno 2014 ? De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in een recente brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal de balans opgemaakt ten aanzien van de maatregelen die per 1 januari 2008 zijn ingevoerd met de wijziging van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit was door de vorige Minister van Justitie Hirsch Ballin aan het parlement toegezegd, en op basis van alle voorhanden zijnde jaarlijkse monitoronderzoeken kon die analyse nu ook worden gegeven. Hierbij speelt natuurlijk ook een rol dat het effect van de wetswijziging per 1 januari 2008 – gegeven de gemiddelde looptijd van een schuldsaneringszaak – pas vanaf 2012 echt goed in beeld kon worden gebracht. Dit totaalbeeld uit de monitorreeks is volgens de bewindsman dat de Wsnp goed op koers ligt.

Rate this item
(0 stemmen)

Als coördinerend bewindspersoon voor het schulden- en armoedebeleid in Nederland rapporteert de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid periodiek aan de Kamer over diverse onderwerpen die de bestrijding van de schulden- en armoedeproblematiek raken. De voortgang op een aantal dossiers zorgt ervoor dat op diverse fronten nieuws te melden is. Interessant voor de praktijk is vooral wat de stand van zaken is bij de ontwikkeling van het Centraal Beslagregister en bij de vormgeving van het Breed Minnelijk Moratorium (afkoelingsperiode in de schuldhulp). Over deze en andere onderwerpen verscheen recent – bij wijze van “’Haagsche Paasboodschap” – een verzamelbrief d.d. 25 april 2014 aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris van Sociale Zaken (TK 2013-2014, 24 515, nr. 281). Wie niet de hele brief lezen wil, vindt hier in het kort de highlights.