Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Op vrijdag 25 april om 10:00 heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel de voorzitter en oprichter van Modus Vivendi, drs. J. van Rossen, geridderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hiermee heeft de Koning blijk gegeven van zijn waardering voor het werk, de inzet en het resultaat dat, niet alleen door hem, maar ook door alle medewerkers van Modus Vivendi, in de loop der tijd is verricht om schuldenproblematiek in Nederland op de kaart te zetten. Vanuit het perspectief van maatschappelijke betrokkenheid, zorg voor de kwetsbaren (en misschien soms een tikkeltje eigenwijs) tegen de stroom in van de gangbare opvattingen als zij niet altijd positief uitwerken , heeft Modus Vivendi juist die zwakkeren altijd willen helpen. 

Modus Vivendi als organisatie en haar medewerkers zijn uitermate trots op deze koninklijke onderscheiding en feliciteren bij deze hun voorzitter!

 

Rate this item
(0 stemmen)

Onderaan het vonnis kan men lezen dat de verzoeker bij een teleurstellende uitkomst de zaak nog eens kan voorleggen aan een hogere rechter. In de schuldsanering gaat dat meestal om een weigering toelating Wsnp of om een tussentijdse beëindiging. Er staat dan: Tegen de uitspraak kan degene, aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, uitsluitend via een advocaat binnen acht dagen na de dag van de uitspraak hoger beroep instellen bij een verzoek- of beroepschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van de zaak kennis moet nemen. (Art. 351 jo 361 Fw). Het is dus zaak om voortvarend in actie te komen. Maar hoe gaat dat in zijn werk ?

Rate this item
(0 stemmen)

Omdat wij onze abonnee's het beste gunnen sturen wij onderstaande 'advertorial' (geheel belangeloos!) voor het vernieuwde Tijdschrift voor Schuldsanering! Als één van de redacteuren van het Tijdschrift voor Schuldsanering is deze reclame wel veroorloofd, toch? Aanbevelenswaardige updates en informatie uit het veld van de schuldenproblematiek!
Het Tijdschrift Schuldsanering van Kluwer Schulinck is geheel vernieuwd. Met een compleet nieuwe lay-out heeft niet alleen de cover, maar ook de binnenkant een frissere en modernere uitstraling gekregen. Een gevarieerd aanbod van zorgvuldig geselecteerde artikelen vormt de kern van het tijdschrift. Daarnaast komen onderzoeken, interviews, columns, jurisprudentie en actualiteiten aan bod.