Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

De ratio achter budgetbeheer

Recentelijk is er een boek verschenen van een Harvard (gedrags-)econoom en een Princeton psycholoog. De titel van het boek is “Schaarste” (1) en past in de 'behavioural economics'-traditie van een ander bekend boek dat voortkwam uit de samenwerking tussen een (gedrags-)econoom en een jurist geheten “Nudge”.(2) Dat laatste boek heeft in zeer korte tijd veel invloed gekregen omdat het zo'n heldere analyse geeft over keuzes en hoe die beïnvloed kunnen worden. Met name beleidsmakers blijken erg gecharmeerd te zijn van het denken over 'duwtjes in de goede richting' teneinde mensen die keuzes te laten maken die voor hen het beste zijn. Ook het boek “Schaarste” gaat over keuzes en dan vooral over het feit dat de kwaliteit van onze keuzes in zeer belangrijke mate afhankelijk is van de aandacht die wij aan het maken van die keuzes (kunnen) schenken.

Rate this item
(0 stemmen)

(Hof Arnhem_Leeuwarden, 12 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9492)

Survival of the fittest: dat is wat we vooral in tijden van economische recessie zien. Als de economie booming is kan iedereen ondernemen. Maar als het flink tegenzit dan moet men sterk en-of slim zijn. Geleidelijk aan kruipt Nederland weer uit de economische recessie, de ene sector wat sneller dan de andere. De ondernemingen die het slechte weer hebben overleefd hebben bewezen dat ze ook bij tegenspoed vitaal zijn. Maar in de voorbije periode heeft ook een groot aantal ondernemers het bedrijf noodgedwongen moeten staken, waarbij een belangrijke oorzaak was de tegenvallende inkomsten. De schuldenlast kan bij een gebrek aan vertrouwen in de toekomst snel oplopen. Niet alle schuldeisers hebben een even groot belang bij continuiteit van de onderneming. Dat heeft zijn weerslag op de inschikkelijkheid bij onderhandelingen over de aflossing van de schulden en de bereidheid om opnieuw te investeren.