Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(2 stemmen)

In de vorige nieuwsbrief stond een annotatie van mr. G.H. Lankhorst over afwijziging van een verzoek tot toelating Wsnp. Op deze annotatie kwamen veel positieve reacties. De heer Lankhorst is daarom bereid gebleken voortaan maandelijks een annotatie ter beschikking te stellen voor de lezers van de nieuwsbrief. Deze maand een uitspraak waarin de Hoge Raad zijn licht laat schijnen over de, bij schuldhulpverleners bekende, 'vluchtroute' om via het faillissement in de Wsnp te komen. Is het verzoek een 'misbruik van recht'?

 

Rate this item
(0 stemmen)

 

Op 29 januari 2014 is het "Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren" gepubliceerd. Dit besluit was reeds aangekondigd bij wetswijzging van art. 435 lid 7 in de "Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap" en werkt in detail uit waaraan een beschermingsbewindvoerder die in meer dan drie zaken is benoemd dient te voldoen inzake zijn bedrijfsvoering en scholing. In het kwaliteitsbesluit is tevens geregeld, indien dit van toepassing is, hoe de werving, de scholing en begeleiding van en het toezicht op de personen door wie hij de taken van een bewindvoerder uitoefent, zijn ingericht. Tenslotte geeft het besluit nadere eisen over hoe de bewindvoerder aantoonbaar moet voldoen aan de zogeheten boekhoudplicht (art. 3:15i BW) en aantoonbaar bevoegd en in staat is een bankrekening te openen conform art. 1:436 lid 4 BW. Per 1 april 2014 zijn de regels voor waarborging van de kwaliteit van beschermingsbewindvoerders van kracht.