Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

 

De olifant in de kamer van de verstek-vonnissen

 

Verstekvonnissen zijn een (zeer) veel voorkomend verschijnsel in de schuldhulpverlening. Dit zijn vonnissen waarbij door de schuldeiser een gerechtelijke procedure is gestart tegen een schuldenaar en waarbij de schuldenaar geen verweer heeft gevoerd tegen de eis van de schuldeiser. De eis van de schuldeiser wordt als gevolg daarvan overwegend geheel toegekend, “..mits de vordering niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt..”. De eventuele wijzigingen op onderdelen door de (kanton)rechter betreffen meestal zaken als kosten, renten of andere opgevoerde (deel)eisen. Omdat de schuldenaar geen verweer voert, lees: hij komt in het geheel niet opdagen, verleent de rechter verstek tegen de schuldenaar. Het juridisch gevolg is dat de schuldeiser een executoriale titel verkrijgt. Een helder verhaal, er is alleen wel een opzichtige olifant in de kamer waar niet over gesproken wordt. 

Rate this item
(0 stemmen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo af en toe laat de wetgever zich van een bijzondere kant zien. Terwijl aan de ene kant al jarenlang een zeer uitgebreide discussie aan de gang is rondom een AmvB voor private schuldhulpverlening, zoals gerefereerd in het beruchte art. 48 lid 1 sub d Wck, heeft aan de andere kant, in artikel 48 lid 1 sub c Wck, een stille paleisrevolutie plaatsgevonden die tot aanzienlijk minder discussie geleid heeft. Welke paleisrevolutie? De paleisrevolutie dat vanaf 1 januari 2014 schuldbemiddeling tegen betaling mogelijk is door (private, jawel) bewindvoerders(-organisaties) en Wsnp bewindvoerders. De wijziging gaat plaatsvinden als vermeld in artikel Romeinse III, Staatsblad 2013, 414 op pagina 15 in de wijzigingswet curatele, beschermingsbewind en mentorschap. (Inwerkingtreding 1 april 2014)