Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Augustus 2013

Welke crisis?

Payback time

Rate this item
(1 Stem)

Een bekende uitspraak in de schuldenproblematiek, ontleend aan een sociologisch onderzoek uit het eind van de jaren zestig, luidt: “The poor pay more”. De uitspraak is afkomstig van de socioloog (wijlen) David Caplovitz die het proces analyseerde van wat hij “schuldverstrengeling” noemde en waarbij, als gevolg van allerlei ondoorzichtige kosten-constructies, rente-samenstellingen en inferieure producten, juist mensen met een beperkt budget en beperkte sociale weerbaarheid met hoge prijzen worden geconfronteerd voor een product. Diverse vervolgstudies van zijn hand beschreven de, bijna (dus niet helemaal!) onontkoombare negatieve uitwerking van de maatschappelijke inrichting van de consumptiemaatschappij voor arme mensen. Diverse decennia na dato is zijn onderzoek en de conclusies daarin nog steeds actueel. Sterker, bij tijd en wijle zijn observaties te maken dat ook uit onverdachte hoek de gebrekkige weerbaarheid van mensen hen parten speelt in hun maatschappelijk functioneren. 

Rate this item
(0 stemmen)

Dat sommige incasso-inspanningen heel ver gaan dat is wel bekend. In zijn algemeenheid verwachten wij van de "institutionele" partijen dat zij zich daarbij houden aan een aantal algemene omgangsvormen. De bank BNP Paribas heeft daarbij de grens van de omgangsvormen wel erg ver opgerekt. Op 5 augustus 2013 lanceerde zij een advertentie-campagne voor introductie van een nieuwe Easy-banking-app. Het is onomstotelijk waar dat deze reclame voor het gebruik van een nieuwe betaalmethodiek pakkend is (ik moet inmiddels zeggen was) en in zoverre trok de reclame-boodschap waarschijnlijk aardig wat aandacht. Het is echter ook onomstotelijk waar dat van omgangsvormen van banken die staande zijn gehouden met geld dat niet van hen was wat meer verwacht mag worden dan in deze reclame uiting aan de hand is. Het reclame-filmpje toont de mogelijkheid voor een 'ongeduldige' schuldeiser een ‘incassospecialist’ op de schuldenaar af te sturen.