Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

Op 11 juli jl. is het concept-vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars gepubliceerd. Naast het concept zelf is ook een concept Nota van toelichting gepubliceerd waarin de minister van Economische Zaken een toelichting geeft op de aanleiding van het besluit, de voorgeschiedenis van schuldbemiddeling en de inhoud van het besluit. De doelgroep van de AmvB zijn zowel schuldenaren als schuldeisers voor welke twee groepen de minister een verruiming beoogd te bewerkstelligen van de mogelijkheden van schuldbemiddeling.

Rate this item
(4 stemmen)

Of ik mijn werk vaak ‘mee naar huis’ neem is een vraag die ik geregeld hoor, wanneer ik in gezelschap ben van mensen die te weten zijn gekomen wat ik voor werk doe.

Op deze terechte vraag krijgen ze dan ook een eerlijk antwoord. Natuurlijk maak ik dingen mee die mij zo nu en dan aan het denken zetten of mij zeer zeker aan het hart gaan, maar om mijn vak goed te kunnen uitvoeren, dwing ik mijzelf om onder alle omstandigheden objectief te blijven. Dat is inderdaad niet altijd even makkelijk, omdat je als bewindvoerder veel dingen hoort, ziet en meemaakt.