Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

iamnotacrook

De bewindvoerder Wsnp en de wijze waarop de Staat daarover communiceert

Een klassieke zinsnede in de Amerikaanse politiek is de uitspraak van Richard Nixon tijdens een persconferentie waarin hij, als reactie op alle aantijgingen over Watergate en de betrokkenheid van het Witte Huis daarbij, zich verweerde met “I'm not a crook”. Richard Nixon probeerde met die opmerking vooral duidelijk te maken dat hij deugde. Het verweer had een averechts effect. Door zo expliciet te benoemen dat je geen 'crook' bent ontstaan er juíst vraagtekens over of je wel of niet deugt. Het enkele plaatsen van een foto van een persoon met daaronder de tekst “I'm not a crook' volstaat in hedendaags Amerika om iemand zwart te maken. Van iedere president na Nixon zijn dan ook op het internet nu gefotoshopte foto's te vinden met de tekst 'I'm not a crook'.
Dat wil niet zeggen dat als iemand jou, impliciet of expliciet, als een 'crook' bejegend jij je daar niet tegen zou moeten verweren door te ontkennen dat je een 'crook' bent! Neem bijvoorbeeld de bewindvoerder Wsnp.

Rate this item
(0 stemmen)

credit check 60

Op 30 mei jl. zijn de geactualiseerde “Aanbevelingen meerderjarigenbewind” gepubliceerd door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Als verbeterde leesbaarheid van deze aanbevelingen zijn de aanpassingen die zijn opgenomen ten opzichte van de vorige versie opgenomen als blauw-geaccentueerde tekstdelen. De aanbevelingen geven de bewindvoerder een duidelijk handvat voor de wijze waarop de kantonrechter de werkzaamheden van de bewindvoerder bekijkt en beoordeelt, het geeft ook een handvat voor andere belanghebbenden wat verwachtingen zijn die zij mogen hebben over de invulling van het beheer van het vermogen van de rechthebbende. Een aantal onderwerpen zijn in deze 'update' ter hand genomen. De onderwerpen maken duidelijk waar op dit moment de meeste vragen over gaan en welke aanpak de kantonrechter(s) voorstaa(t)(n):

- Privacy
- PGB
- Beleggen
- Toezicht en beloningsstructuur voor niet bij een branchevereniging aangesloten bewindvoerders
- Specificering bijzondere taken
- Verandering bewindvoerder