Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(1 Stem)

 

Eén van de meest toegepaste oplossingsstrategieën bij schuldenproblematiek is het verzoeken om kwijtschelding van de schulden. De rechtvaardiging van dit verzoek ligt in de onmogelijkheid van de schuldenaar om, binnen een bepaalde tijdspanne, tot voldoening van de schuld te komen. De gedachte daarbij is dat het voor onbepaalde tijd vasthouden aan voldoening van de schuld door de schuldeiser een grens van aanvaardbaarheid overschrijdt en dat daarom op enig moment voor het onbetaalde restant een kwijtschelding dient plaats te vinden. Vanuit economisch perspectief is het gegeven dat een deel van de schuldenaren zijn verplichtingen niet zal nakomen ook altijd verdisconteerd in de kosten die voor lenen in rekening worden gebracht. Het is ook juist deze wetenschap die maakt dat iemand niet zo maar bij de bank wat kan lenen.

Rate this item
(2 stemmen)

Als de incasso-vos de passie preekt, kind pas op je beltegoed!

 

Naarmate de schuldenproblematiek in Nederland toeneemt en de problemen voor mensen met schulden steeds nijpender wordt durven allerlei mensen steeds eerder publiekelijk voorstellen te doen voor het oplossen daarvan die vroeger niet of bijna niet bespreekbaar waren. De topman van een groot incasso-bedrijf deed recentelijk het voorstel jongeren onder de achttien jaar te verbieden dure telefoon-abonnementen af te sluiten. Interessant daarbij is het gegeven dat juist degene die zijn brood verdient met het onbetaald laten van rekeningen een dergelijke oproep doet. Dat is, zou je zeggen, een voorstel uit onverdachte hoek. De gedachte van de topman is om jongeren alleen nog maar prepaid te laten bellen; je kunt tenslotte alleen uitgeven wat je hebt. Toch zit er een addertje onder het gras...