Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

De consument is een kwetsbaar wezen. De mens is vooral kwetsbaar in zijn ontvankelijkheid voor externe prikkels. Natuurlijk willen we de mens afschilderen als een rationeel wezen, maar is hij dat ook altijd? Zijn er momenten waarop hij niet zo rationeel is als nodig is? Maakt de consument niet eigenlijk heel veel keuzes automatisch en zonder erbij na te denken? En hoe komt dat dan en heeft iederéén last van automatische beslissingen of zijn er sommige mensen die er nooit last van hebben? En vervolgens de vraag of er een relatie is tussen schuldenproblematiek en de manier waarop mensen keuzes maken? Worden mensen verleid tot schulden(problematiek) of is er een moment waarop mensen, rationeel, de gevolgen van een keus “aanvaarden”?

Rate this item
(0 stemmen)

Interview op 16 april jl. met prof.mr. Bob Wessels

 

Naar aanleiding van een brief van de minister van Veiligheid en Justitie in november 2012 aan de Tweede Kamer is een al langer bestaande discussie verder op gang gekomen rondom wat nu heet een herijking van de Faillissementswet. Omdat wij professor Wessels vijf jaar geleden een interview afnamen over diverse onderwerpen waaronder de Wsnp, voorstellen voor een nieuwe Faillissementswet en over RECOFA (overleg van Rechters-Commissaris in Faillissementen) benaderden wij hem nogmaals en ditmaal met het verzoek zijn visie te geven op een aantal actuele discussies in en rondom de Faillissementswet. Daarnaast was publicatie in het voorjaar van zijn herziene uitgave van deel IX genaamd  “Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen” in de tiendelige serie Wessels Insolventiereeks een mooie aanleiding om één en ander ook in het perspectief van de Wsnp te plaatsen: