Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(2 stemmen)

Schuld(ig) of niet

Je zou kunnen zeggen dat aan de basis van het hele systeem een schuld ligt vanwege het onrecht dat aan anderen is aangedaan.”

 

Schuldenproblematiek in Nederland staat, als gevolg van de alsmaar voortdurende financiële crisis, nog steeds, of steeds meer, in de publieke belangstelling. Wij neigen er naar de schuldenproblematiek vooral in verband te brengen met de financiële markten, de hypotheken, de pensioenen en de euro. Toch is er altijd ook een andere dimensie aan schuldenproblematiek; een dimensie die niet alleen maar op geld is te waarderen en die gaat over de immateriële aspecten van schuld. Dat klinkt misschien hoogdravend maar betreft niettemin een dimensie die ook in de politiek steeds meer aandacht krijgt. Daarvoor hoeven we alleen maar te kijken naar de discussies over vergoedingen van bestuurders, de “graai-cultuur” en het ontbrekende gedragstoezicht bij de toplaag van bestuurders die voor risico van anderen opereerden onder uitermate lucratieve bonus-stelsels. Dat is de reden waarom wij ons voor het afnemen van een interview hebben gewend tot een bekend en modern filosoof, dr. van Oenen van de Erasmus-universiteit:

 

Rate this item
(0 stemmen)

Stel, je bent president van een kleine republiek met ongeveer  800.000 inwoners en hebt nog  circa 10 miljard euro extra nodig om je (ei)land overeind te houden. Voor die extra steun zou je als EU-lidstaat kunnen aankloppen bij Europese Centrale Bank (ECB). Ondertussen houd je de banken anderhalve week dicht en limiteer je de mogelijkheid van geldopname of transacties naar het buitenland,  zodat er nog een beetje geld in de kluis overblijft....