Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Dit beknopte artikel is bedoeld als ‘praktische wegwijzer’ voor geïnteresseerden en mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de Wsnp. Ook handig voor 'de bewindvoerder die even kwijt is in welk artikel het ook al weer staat.' Het artikel geeft uitsluitend antwoord op de vraag wat gevolgen zijn van de het al dan niet nakomen van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.

Rate this item
(2 stemmen)

 

Seminar “Macht corrumpeert”  (Afgelast)

Seminar over de bescherming van de zwakkeren in onze maatschappij.

Sprekers:

 

Donderdag 6 juni 2013 te Nieuwegein

In allerlei verhoudingen kunnen mensen tussen de wielen raken van onze maatschappij en komen zij soms plotsklaps tot het besef in een relatie met de overheid de onderliggende partij te zijn:

- ouders en kinderen die te maken krijgen met jeugdbeschermingsmaatregelen of het strafrecht

- personen met psychische problemen die onderworpen worden aan dwangmaatregelen in het kader van de BOPZ, curatele of beschermingsbewind,

- schuldenaren die te maken krijgen met een WSNP-bewindvoerder of curator.

De sprekers op dit congres zijn van mening dat het tijd is voor een kritische reflectie op dit onderwerp. Tevens zullen handreikingen worden gedaan om in de praktijk in deze relaties zoveel mogelijk te waarborgen dat ook aan de onderliggende partij recht kan worden gedaan.