Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

deel IX: Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp)

Begin februari 2013 zal de derde druk verschijnen van de derde geheel herziene druk van de uitgave Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen geschreven door prof. mr. Bob Wessels. De tweede druk recenseerden wij in 2010 reeds met de conclusie: "Als naslagwerk én studieboek verplichte kost!". Dat zal voor de derde druk, zo is de verwachting, niet anders zijn!

Rate this item
(0 stemmen)

Blijdschap van korte duur
Het bedrag onder de streep op eerste loonstrook van dit jaar, zou een goed begin van het jaar kunnen suggereren. Helaas. Het netto inkomen is voor de meesten mensen hoger dan het afgelopen jaar, maar van dat inkomen kan minder worden gekocht. Met andere woorden; de prijzen stijgen harder dan de lonen. Hoewel er geen belasting meer wordt geheven over de werkgeversbijdrage van ziektekosten wordt het belastingtarief in de eerste schijf verhoogd van 33,1 procent naar 37 procent. En tot overmaat van ramp is het eigen risico in de zorg verhoogd van € 220,= naar € 350,= en wordt de zorgtoeslag voor de hogere inkomens sneller afgebouwd. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; 2013 belooft voor velen opnieuw een zwaar jaar te worden.

Rate this item
(0 stemmen)

Of: “Waarom de week van het geld” goed werkt

Een gevleugelde engelse uitdrukking luidt “An apple a day keeps the dentist away”. De appel is, na een wat stroef begin in de hof van Eden, een wereldwijd symbool van gezondheid en voorspoed. Dat zal ongetwijfeld ook voor Apple inc. hebben meegespeeld in de overweging de appel als wereldwijd logo van het bedrijf te kiezen. Dit gezondheidslogo brengt dan natuurlijk wel verplichtingen met zich mee, immers “Noblesse oblige”. Bij verplichtingen valt onder andere te denken aan verplichtingen om op maatschappelijk en financieel gebied “gezond” gedrag te vertonen. Jammer genoeg blijkt ook Apple niet immuun te zijn voor een ziekte van veel bedrijven, groot of klein, namelijk de ziekte van de "race to the money" die leidt tot een ongezonde en onzorgvuldige benadering van (kwetsbare) klanten. Een casus.