Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(1 Stem)

 

Sombere economische vooruitzichten
Nu in een aantal kleine gemeenten de intocht van de goedheiligman al niet meer kon worden bekostigd, lijken de gevolgen van de economische crisis zich nu zichtbaarder dan ooit te manifesteren. Daar waar burgers jong en oud,  in het verleden nog konden rekenen op een kapitale injectie van overheidswege, blijkt thans dat de organisatie en bekostiging  van een ‘traditionele gewoonte,’ voor rekening van de toch al armlastige middenstand komt.

Rate this item
(0 stemmen)

 

In de Memorie van Toelichting bij het Voorstel van Wet in november 2011 omtrent “Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen” (Ja, het staat er echt zo) refereert de regering aan de zogeheten “schuldenbewinden”. De regering beschrijft schuldenbewinden als “onderbewindstellingen van goederen van mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren”. Daarnaast constateert de regering dat schuldenbewinden inmiddels een substantieel deel van het totaal aantal bewinden omvat en daarnaast ook het relatiefst snelst stijgende deel daarvan uitmaakt. Ten aanzien van rechthebbenden die te maken hebben met problematische schulden codificeert de wetswijziging voor een deel de bestaande praktijk voor rechthebbenden, voor een deel introduceert het ook een nieuwe waardering van rechthebbenden met problematische schulden.