Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

Verzoekschriftprocedures door bewindvoerder Wsnp op basis van toevoeging zijn voortaan mogelijk. De bewindvoerder Wsnp is voortaan ook in het minnelijk traject een "stok achter de deur"

 

Op 1 januari 2011 is het pilot-project “Bijzondere subsidie bewindvoerders Wsnp” van start gegaan. Deze pilot hield in dat bewindvoerders Wsnp subsidie aan kunnen vragen voor het voeren van verzoekschriftprocedures in het kader van het moratorium 287 b Fw, de voorlopige voorziening 287, lid 4 Fw en het dwangakkoord 287b Fw. In eerdere publicaties werd hiervan melding gemaakt (Zie: "De bewindvoerder WSNP in het minnelijk traject" en "Scholingsdag pilot bijzondere subsidies". Inmiddels is de datum van 1 oktober, de datum waarvan was aangekondigd dat het pilotproject een einde zou nemen, verstreken en is de pilot in zijn huidige vorm afgerond. Afgelopen maanden heeft er een evaluatie plaatsgevonden door Bureau Wsnp en is er een positief advies afgegeven aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie...

Rate this item
(0 stemmen)

Rivierendelta 

Op 29 september was er de eerste ledenvergadering van de pas opgerichte NVVBC (Nederlandse Vereniging voor Budgetcoaches). Diverse personen uit het veld van de schuldhulpverlening was gevraagd een voordracht te houden over een aantal onderwerpen die met budgetcoaching verbonden zijn. Ondergetekende kreeg het podium voor het geven van een voordracht over privatisering in de schuldhulpverlening en budgetcoaching. Onderstaand is een schriftelijke weergave van deze voordracht....