Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

September 2012 (Verkiezingsnummer)

De uitslag van de stemwijzer schuldenproblematiek 2012

Rate this item
(2 stemmen)

Stembus

De stemwijzer-uitslag schuldenproblematiek 2012

Op 23 augustus 2012 verzochten wij de lezers en bezoekers van onze website of zij de bereidheid hadden hun medewerking te geven aan het invullen van een enquête. Het betrof een enquête over de stellingen in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen met betrekking tot het onderwerp schuldenproblematiek. De uitslag bleek een aantal verrassende uitkomsten te geven. Bekeken over al de stellingen tezamen kregen de stellingen van het CDA over schuldenproblematiek de meeste steun, de stelling van de PVV de minste steun. Bekeken op het niveau van de 41 stellingen afzonderlijk was er één stelling (van de Christen Unie) die het meest in het oog sprong. Haar stelling "Bij lenen hoort aflossen” scoorde, als enige, 100%. Gevoeglijk mag daarmee worden aangenomen dat de algemene gedragen opvatting van “men” is dat aflossing (kennelijk) te allen tijde onlosmakelijk verbonden is met lenen.  De enquête suggereert dat voor wat betreft de aanpak van schuldenproblematiek de weinig (of nooit) genoemde coalitie tussen VVD, SP, CDA en CU de meeste voor de hand liggende coalitie is. Sommigen zouden daarop zeggen dat deze enquête daarmee zijn eigen belang relativeert. Dat u het niet vergeet!