Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

In de Verenigde Staten is het verschijnsel van “consumer reporting companies” al vele jaren een bekend verschijnsel. De bekendste in de Verenigde Staten zijn Experian (ook in Nederland een bekend bedrijf), Equifax (eveneens in Europa werkzaam)  en TransUnion. De discussies die in Nederland spelen rondom schuldregistraties en het beheer en opslag daarvan bij private partijen spelen ook in de Verenigde Staten. In Nederland is de waakhond die let op het consumentenbelang op dit vlak vooral het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In de Verenigde Staten is de noodzaak ingezien dat de centrale overheid een stap verder gaat in het toezicht op het consumenten-belang en is er, sinds 2010, een “Consumer Financial Protection Bureau” opgericht dat als taakstelling heeft “to educate, enforce and study” de consument op de financiële producten en poogt zij “abusive practices” te beperken en aan te pakken. Waarom is dit CFPB opgericht?

Rate this item
(0 stemmen)

De eerste twee weken van de maand juli zijn de faillissementsdata van het eerste halfjaar 2012 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal faillissementen van bedrijven in de eerste helft van dit jaar met ruim een kwart is gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2011. Deze stijging wordt gekwalificeerd als uitzonderlijk veel. Ook het CBS kwalificeert deze aantallen als uitzonderlijk hoog. De stijging is een trend die zich laat zien sinds ongeveer juni 2011. De verwachting is dat het aantal faillissementen dit jaar daarmee hoger zal uitkomen dan het “record”-jaar 2009. Ook het aantal schuldsaneringen leek in het eerste kwartaal van dit jaar nog op een toename te wijzen als gevolg van een minder gunstig economisch klimaat. Toch lijkt hier in het tweede kwartaal, contrair aan de toename van het aantal faillissementen, een andere ontwikkeling plaats te vinden ondanks de afgenomen economische vooruitzichten.