Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(1 Stem)

Een paradigma verandering?

Schuldhulpverlening, schuldbemiddeling, budgetbeheer, budgetcoaching, herfinanciering en saneringskredieten; het is verdedigbaar te stellen dat dit allemaal financiële producten zijn die vallen onder de noemer persoonlijk financieel advies. Traditioneel richt het werkveld van het Persoonlijk Financieel advies, dat in haar uitvoering valt onder het gedragstoezicht van de AFM, zich op hypotheken, pensioenen en investeringsadviezen en niet zozeer op schuldenproblematiek of  “het negatief vermogen”. Weliswaar vallen schulden onder het onderdeel “vermogen”, maar schuldenproblematíek wordt daar in zijn algemeenheid niet onder gerekend, althans leidt al snel tot de conclusie dat de toegevoegde waarde van een persoonlijk financieel advies vrijwel nihil is. Toch is er wel een verandering op deze markt te bespeuren waarbij zelfs, als gevolg van de afschaffing van het provisie-stelsel bij complexe producten (zie ook de “passende provisieregel” op de site van het AFM), vergoedingssystemen worden aangedragen die verdacht veel gelijkenis vertonen met de wijze van onkostenvergoeding zoals die bij veel schuldhulpverlening-trajecten in rekening wordt gebracht, namelijk gespreide betaling van provisie.

Rate this item
(3 stemmen)

Niets werkt zo goed als een mooie metafoor. Het helpt zaken duidelijk te maken en het helpt zaken in onderling verband te zien. In het denkproces van het oplossen van problemen is gebruik van een goede metafoor een (vrijwel) onmisbare stap. Alleen,... na de metafoor komt een volgende stap, namelijk het bedenken van oplossingen. Valkuil is soms dat mensen de metafoor gaan verwarren met het feitelijk onderwerp van de metafoor. Als voorbeeld kan dienen de metafoor van de student die zich door zijn examenstof worstelt. Het beeld van de moeite die de student zich getroost om door de leerstof heen te komen toont zich zelf, toch zullen weinigen de student adviseren worstel-lessen te gaan nemen teneinde zich daarin te bekwamen zodat hij beter door zijn examens heen komt. De schuldsanering is behept met een metafoor, namelijk de gezondheidszorg- metafoor.