Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

April 2012

 Wij Nederlanders in (dis)krediet

 De Tweede Kamer op koers voor schuldbemiddeling tegen betaling?

Rate this item
(0 stemmen)

Op koers

Op 4 april heeft de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergaderd. Zij heeft daarin overleg gevoerd met staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken. Op de agenda stond onder andere de brief van minister Verhagen van 16 december 2011 waarin deze zijn voornemen aankondigde om, onder strikte voorwaarden, een AmvB op te stellen welke schuldbemiddeling tegen betaling zal mogelijk maken. Het overleg tussen de staatssecretaris en de leden van de commissie vond plaats op een inhoudelijk hoogwaardig niveau en gericht op uitwisseling van argumenten die moeten bijdragen aan de positie-bepaling van de Tweede Kamer op dit voor de schuldenproblematiek in Nederland belangrijke onderwerp. Gaandeweg begonnen zich de contouren af te tekenen van een Tweede Kamer die helemaal niet zo afwijzend tegenover schuldbemiddeling tegen betaling staat als dat zij traditioneel stond in de afgelopen twee decennia.

Rate this item
(0 stemmen)

A+

“De Europese Commissie heeft er vertrouwen in dat Nederland zal voldoen aan de Europese begrotingsregels.” Dat verklaarde een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie anderhalve maand geleden in een eerste reactie op de jongste groeiramingen van het CPB, die een groter tekort voorspellen dan is toegestaan. De zegsman wees er vervolgens op dat Nederland een van de grootste pleitbezorgers is geweest van strengere begrotingsdiscipline. Europees commissaris Olli Rehn (euro en economische zaken) benadrukte dan ook dat Nederland die regels ook op zichzelf zal moeten toepassen. Een begrotingdiscipline die in principe begint bij de Nederlander zelf.