Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Taki's visie op Griekenland

 

"Toen ik mij in de jaren '60 bewust begon te worden van de wereld om me heen wist ik al, net als alle anderen, dat wanneer men iets nodig had van de overheid er een envelop onder tafel geschoven moest worden om het snel en efficient af te handelen. Dat was een gegeven en het leek normaal. Er was in die tijd geen internet, geen mobiele telefoon en zelfs een tv kwam in de meeste Griekse huishoudens niet voor. Op het platteland was vaak niet eens een radio. Je kon geen vergelijking trekken met hoe het elders in de wereld was. Mijn wereld en die van veel van mijn klasgenoten bestond uit de directe omgeving van het eigen huis. Als we op vakantie gingen naar een ander dorp, zo’n 300 kilometer verderop dan was dat een hele onderneming en gebeurtenis, terwijl mijn Nederlandse vrouw in die tijd al op vakantie naar Spanje ging.

Rate this item
(1 Stem)

Schuldhulpverlening en budgetcoaching

Schuldsanering heeft behoefte aan onderzoek. Dat stimuleert de discussie en draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Modus Vivendi ondersteunt die ontwikkeling graag en probeert, daar waar dat mogelijk is, onderzoek te stimuleren. Studenten zijn een belangrijke groep personen die, in het kader van een afstudeer-scriptie, onderzoek uitvoeren. Hoewel Modus Vivendi niet zelf betrokken is bij deze onderzoeken, willen wij wel graag een podium bieden aan studenten die een groter bereik van deelnemers zoeken voor hun enquetes. Daarom deze oproep om de ontwikkeling van het vakgebied schuldsanering, in zijn breedste, te helpen. Draag uw steentje bij aan het onderzoek van Dennis Luisterburg en klik zijn enquete-link, onderstaand zijn verzoek aan u:

Rate this item
(0 stemmen)

Conclusie: Schuldsanering hoort (meer) thuis in het publiek domein

Op 27 februari 2012 is via deze nieuwsbrief een oproep gedaan mee te doen aan een internet-enquete. Doel van de enquete was inzicht te krijgen in het standpunt van profesionals die werkzaam zijn in het brede werkveld van de schuldenproblematiek en dan in het bijzonder hun standpunt over "private schuldbemiddeling tegen betaling". Aan de oproep tot deelname is in grote getale gehoor gegeven.