Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

 

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt op 27 februari 2012 de Eerste en Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris De Krom, een bundel rapporten van recent afgerond onderzoek. De regering laat daarmee zien dat op de ingeslagen wegen uit vorige kabinetten, waarin door grondige en gedegen onderzoek beleidsvoornemens worden gepland en onderbouwd, wordt voortgegaan. Voor de schuldhulpverlening zijn in deze bundel een drietal direct relevante onderzoeken opgenomen, te weten “Tijdelijke middelen schuldhulpverlening 2009-2011”, “Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening” en de “Monitor betalingsachterstanden 2011”. In een begeleidend schrijven geeft de minister een beleidsreactie per onderzoek  waarin dus ook deze onderzoeken de revue passeren.

Rate this item
(1 Stem)

 

Een enquete-oproep gesloten

 

In de afgelopen jaren heeft de schuldhulpverlening toenemende aandacht gekregen van politiek, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de bewustwording van het probleem is toegenomen en anderzijds met het feit dat schuldenproblematiek vaker voorkomt dan enkele jaren geleden. Dat maakt ook de behoefte aan betrouwbare gegevens groot.