Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Januari 2012

Rate this item
(0 stemmen)

(De opvolger van Wijn I, is “Wijn” II)

In september 2006 kwam de regering met een voor Nederlandse schuldsaneringsbegrippen belangrijke algemene maatregel van bestuur, de Wijn-regeling. De regeling was vernoemd naar minister Wijn van Economische Zaken en beoogde te voorkomen dat mensen in de winter zonder gas en/of electriciteit zouden komen te zitten. Ter verantwoording van introductie van deze regeling refereerde de minister destijds onder andere aan artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) Alleen.... de regeling is vervallen en de energiebedrijven zijn dan ook op “oorlogspad”; de ene na de andere afsluiting vindt op dit moment plaats en telefonisch komen de energiebedrijven met meer dan toevallige regelmaat met de melding dat afsluiting bij temperaturen boven de 00 altijd (?) geoorloofd is en dat bovendien de Wijn-regeling (als deze naamsduiding al bekend is) is komen te vervallen. Het blijkt op dit moment niet mogelijk te zijn duidelijk te maken aan sommige energiebedrijven (de goede daargelaten) dat “Wijn” weliswaar is vervallen maar dat daarvoor in de plaats is gekomen “Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van electriciteit en gas”.

Rate this item
(1 Stem)

Uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ, blijkt dat ruim negen op de tien Nederlanders (92 procent) zich wel eens somber voelt, meestal door financiële zorgen (47 procent) of het verlies van naasten (40 procent).
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; dit jaar gaat niemand er netto op vooruit.  Dat het steeds  slechter gaat met de Nederlandse economie was in 2011 al goed zichtbaar.