Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Onlangs werd de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 18 november 2011 gepubliceerd waarin werd beslist dat het de rechters-commissarissen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), niet langer vrij staat om op grond van de Recofa-richtlijnen, het normbedrag als bedoeld in art. 295 lid 2 Fw, op grond van lid 3 van dat artikel te verhogen met de door de onderhoudsplichtige bij rechterlijke uitspraak of overeenkomst vastgestelde kinderalimentatie (LJN: BU4937, Hoge Raad , 11/03698 (CW 2634).

Rate this item
(0 stemmen)

In zijn algemeenheid, zo weten wij,  is de tijd vlak voor het kerstfeest hét moment om na te denken over je medemens, vrede op aarde, de omgang met anderen en de wijze waarop ieder individueel persoon zijn of haar bijdrage kan leveren aan het tot stand komen daarvan. Niet zelden zal dat overpeinzen plaatsvinden met in de ene hand een (mooi) glas wijn of bier en in de andere hand een melba toast met daarop dure pate die wij haalden uit het kerstpakket dat wij kregen van de werkgever.

Rate this item
(0 stemmen)

 

Op 16 december 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de minister zijn voornemen aankondigde tot opstellen van een Algemene Maatregel van Bestuur om private partijen in staat te stellen tegen betaling schuldbemiddeling aan te bieden. Op de naleving van deze AMvB zal Unit Ordening van de Belastingdienst/Holland-Midden toezicht houden en handhaving toepassen. De minister is voornemens om volgens een drietal strakke criteria schuldbemiddeling tegen betaling te gaan introduceren. Door de toegenomen behoefte aan schuldbemiddeling als gevolg van de huidige economische realiteit hoopt de minister hiermee de schuldbemiddelingscapaciteit te verhogen.