Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(6 stemmen)

 

 

 

Het is een bekend verschijnsel: spam in je mailbox. Vooral de spam die zich presenteert als afkomstig van bijvoorbeeld je bank is daarin een risicovolle ontvangst. Wat opvalt bij de huidige spam is dat deze in toenemende mate moeilijk is te onderscheiden van authentieke mail. Meer en meer moet je als ontvanger van de spam op basis van de inhoud constateren dat er kennelijk sprake is van spam; de vormgeving is zo mooi en af, dat de mail niet is te onderscheiden van echt. Kleine kenmerken verraden dan dat er kennelijk sprake is van spam. Het gebruikte Nederlands bijvoorbeeld doet dan vaak vermoeden dat gebruik van een vertaal-programma is gemaakt. Zo ontving schrijver dezes afgelopen week een mail van de LinkedIn groep KBvG.

Rate this item
(3 stemmen)

In de schuldsaneringsregeling  wordt er van de schuldenaar verlangd dat hij of zij zich tot het uiterste zal moeten inspannen om inkomsten voor de crediteuren te genereren. Een dergelijke bepaling staat niet zo nadrukkelijk in de Faillissementswet. Althans, het benadelen van crediteuren wordt ingevolge artikel 350 derde lid sub f Faillissementswet  of  artikel 354 eerste lid Faillissementswet gesanctioneerd met respectievelijk een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling of beëindiging zonder schone lei.  Recofa-richtlijn 3.5 is daar overigens wel helder over, evenals hetgeen genoemd over de ‘arbeids- en sollicitatieverplichting’ in het informatieblad Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen dat de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp, op haar website aanreikt. Niet voor niets gebruiken bewindvoerders dit informatieblad tijdens de intakefase om schuldenaren nadrukkelijk te wijzen op deze fundamentele verplichting.

Rate this item
(5 stemmen)

 

 

De publicaties op rechtspraak.nl tonen al weer enige tijd een grote stijging van het aantal schuldsaneringen en faillissementen. Na de kredietcrisis van 2008 voorspelden al veel partijen dat, zij het vertraagd, de crisis ook de consument zou raken. De cijfers van de WSNP en de faillissement bevestigen nu dat de verwachte consumenten-vloedgolf de juridische kust heeft bereikt. Deze bijdrage beschrijft de precieze omvang van de stijging en prognosticeert het uiteindelijke aantal WSNP en faillissementen voor 2011.