Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

Hulp

Even schiet me te binnen dat het voor de schuldenaar een moeilijk weekend moet zijn geweest. Ik mag dan wel gewend zijn aan frequent rechtbankbezoek, maar voor velen is dat niet het geval. Deze maandagochtend zal de schuldenaar te horen krijgen of hij al dan niet in de toekomst van zijn schulden af is. Telkens weer probeer ik me het gezicht van de betreffende schuldenaar te herinneren. Ik besluit in de dossierstukken op zoek te gaan naar een identiteitsbewijs van de schuldenaar. Zijn gelaat is op de foto van het vermoedelijk vele malen gefotokopieerde identiteitsbewijs nauwelijks meer te ontwaren. Drie jaar geleden werd dit kopie van het paspoort ingenomen tijdens het huisbezoek bij hem thuis.

Rate this item
(0 stemmen)

Als gevolg van de indexering van de lonen en uitkeringen zal het inkomen van de Nederlandse huishouden dit jaar over het algemeen weer hoger zijn ten opzichte van het vorige jaar. Echter, de verwachting is toch dat de huishoudens dit jaar minder te besteden zullen hebben. Uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is gebleken dat dit varieert van enkele euro’s per maand voor de lagere inkomens tot circa dertig euro per maand voor de hogere inkomens. Wegens het feit dat de overheid dit jaar de kinderopvangtoeslag aanzienlijk heeft verlaagd zullen met name ouders met jonge kinderen minder te besteden hebben. Zo leveren tweeverdieners met een bruto jaarinkomen € 40.000 en € 20.000 met twee kinderen die drie dagen naar de kinderopvang gaan circa € 80 per maand in.    

Rate this item
(0 stemmen)

De capaciteit in het minnelijk traject breidt zich uit

Al langere tijd kampt de praktijk van de schuldsanering met een apart probleem: Wachtlijsten in het minnelijk traject en lage aantallen schuldsaneringen in het wettelijk traject (de WSNP). Dit lijkt een tegenstrijdigheid: enerzijds mensen die staan te trappelen om geholpen te worden en anderzijds ruim voldoende bewindvoerderscapaciteit WSNP (Kamerstnr. 32 123 VI nr. 125). De overschietende bewindvoerderscapaciteit vertoonde zich als gevolg van de, sinds januari 2008 ingezette, enorme daling van meer dan 35% in het aantal uitgesproken WSNP-regelingen. Hoewel deze daling zich enigszins hersteld heeft zit er (kennelijk nog steeds) ergens in de schuldsaneringsdelta een verstopping. Maar...., er is een oplossing!