Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(0 stemmen)

...en de schuldvereffening die erbij is gekomen...


Schuldsanering is verpolitiseerd. Dat heeft al lang geleden plaatsgevonden. Aan verpolitisering zitten voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat schuldenproblematiek daardoor aandacht heeft. Die aandacht heeft schuldenproblematiek ook nodig. Zonder die aandacht namelijk hebben schuldenaren geen stem in de publieke arena. En die stem is wel nodig omdat anders allerlei negatieve invorderingssentimenten (die rondom onbetaalde schulden nu eenmaal altijd bestaan, en soms ook nodig zijn) te ruim baan krijgen en daardoor de menselijke maat en de problematiek die ook ten grondslag kunnen liggen aan de schulden, uit het oog kunnen worden verloren. Er zitten ook nadelen aan de verpolitisering: partijen kunnen te veel vanuit traditionele standpunten of benaderingen oplossingen zoeken voor schuldsaneringen en schuldproblematiek.

Rate this item
(0 stemmen)

Masterclass “Meerderjarigenbewind; juridische en praktische randvoorwaarden voor professionals”


In samenwerking met Schruer Advocaten organiseert Modus Vivendi Wettelijk Traject BV een masterclass over de vereisten waaronder een organisatie professioneel beschermingsbewind  kan uitvoeren. De opzet van deze masterclass is dat vanaf 15:00 uur tot 19:00 uur een viertal sprekers ingaat op de benodigde expertise voor opzet en uitvoering van professioneel beschermingsbewind. De sprekers hebben binnen hun vakgebied bijzondere expertise op het juridisch kennisgebied beschermingsbewind èn op het kennisgebied administratieve organisatie van professioneel Boek 1-beschermingsbewind.

Invorderingsgids 2011 Featured

Geschreven door I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

De nieuwe invorderingsgids 2011 is uit. Dit uitgebreide naslagwerk voor alle rechten en plichten en bepalingen waar wij als belastingsbetaler levert ons weer een schat aan informatie.
Bij bespreking van deze gids kan niet voorbijgegaan worden aan de “extra” aandacht die de overheidingsvordering wederom ten deel valt. In de invorderingsgids 2010 werd al gewag gemaakt van het feit dat in 2010 de overheidsvordering volledig operationeel zou worden. In de invorderingsgids 2011 wordt de volledige operationaliteit iets genuanceerd. De overheidsvordering staat nu gepland voor een volledige implementatie voor 2011. Op dit moment wordt de overheidsvordering nog “low profile (“min of meer handmatig”) uitgeprobeerd...”. Voor de waterschappen komt de overheidsvordering in 2011 beschikbaar.