Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Rate this item
(1 Stem)

Kundigheid in uitvoering van Beschermingsbewind
Met termen als 'high protected, water resistant, double coated, certified en premium quality' worden vaak producten aan geprezen die een zekere mate van duurzaamheid suggereren. Immers, een heimelijke behoefte aan geborgenheid en kwaliteit gaat in een ieder schuil. Er wordt immers verondersteld dat wanneer men producten of diensten met een loffelijke bijvoeging aanwendt, men iets goeds in handen heeft.

Het minder zinderend klinkende woord ‘beschermingsbewind’ verraadt reeds het doel waarvoor het regime in het leven is geroepen. Een nadere kwaliteitsaanduiding of (populair Engelse)toevoeging met een excellerend einddoel, lijkt niet nodig. Beschermingsbewind is een bijzonder fenomeen op zichzelf. Ontsproten uit de maatschappelijk en juridisch gevoelde behoefte aan proportionaliteit en noodzaak faciliteert de wetgever een degenen die de zwakkeren in onze maatschappij behulpzaam willen zijn.

Rate this item
(0 stemmen)

Het kan door verschillende oorzaken geschieden dat u in de schulden terecht bent gekomen.
Als uw schulden toenemen, waardoor u dreigt in de problemen te komen komen, biedt voorlichting soelaas.
Nibud is zo’n voorlichtingsorganisatie. Zij reiken u uitleg en oplossingen aan om zelf uw schulden te regelen.
De eerste stap is het inventariseren, ofwel; hoe hoog zijn uw inkomsten, uw uitgaven en wat zijn uw schulden?
Laat uw gedachte gaan over hoe uw inkomen kan worden aangevuld en uw uitgaven kunnen afnemen.
Eigenlijk bent u op dat moment actief bezig om het beheer van uw financiën te heroverwegen.
Indien blijkt dat u zelf met schuldeisers tot een betalingsregeling kunt komen, heeft u erger kunnen voorkomen.
Dat hoeft nog niet te betekenen dat het risico van het ontstaan van schulden is geweken.
In dat geval is er een mogelijkheid om uw financiën bij een externe budgetbeheerder onder te brengen.
Niettemin kan het volgen van een budgetcurus preventief werken. Het bevordert bovendien de zelfredzaamheid.
Gemeentelijke instellingen hebben vaak speciale loketten welke u hiervoor kunnen doorverwijzen.


Rate this item
(1 Stem)

Het woord commercieel heeft in de schuldhulpverlening doorgaans een associatie met ongewenste en onwenselijke vormgeving van schuldsanering. Onkundig, ineffectief, kostbaar en onbetrouwbaar zijn meer en minder expliciet verwoorde reserves die de gangbare actoren in de schuldhulpverlening ophangen aan het woord commercieel. Die beeldvorming is, als gevolg van het repeterend en conveniërend gebruik van dat woord meer en meer gaan hangen aan de schuldhulpverlening als geheel. Er bestaat een Surinaams spreekwoord dat luidt als volgt:"Wie met modder smijt, raakt de grond onder zijn voeten kwijt". Terugkijkend op jarenlange typering van commerciële schuldhulpverlening lijkt bovenstaande een spreekwoord dat de afgelopen jaren, meer nog dan allerlei pogingen de schuldhulpverlening in een positief daglicht te plaatsen, zijn effect heeft gehad op de schuldhulpverlening.