Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Bijzondere producten

Sinds het laatste kwartaal van 2010, waarin zowel de politiek als de rechtspraak respectievelijke een aantal baanbrekende stappen heeft gezet en uitspraken heeft gedaan, is het mogelijk voor bewindvoerders WSNP (titel III van de Faillissementswet) om een aantal voor de schuldhulpverlening belangrijke handelingen te mogen verrichten tegen betaling. Deze verrichtingen zijn:

- Aanvragen moratorium ter voorkoming van huisuitzettingen, royementen zorgverzekeringen of afsluitingen water, gas of licht.
- Aanvragen voorlopige voorzieningen in geval van een opstart van het minnelijk traject
- Aanvragen gedwongen medewerking voor schuldeisers die niet willen meewerken aan een betalingsregeling

Daarnaast mogen bewindvoerders WSNP, sinds een uitspraak van de Hoge Raad op 5 november 2010 hierover, een zogeheten WSNP verklaring (285-verklaring) opstellen als verzoek voor toelating tot de WSNP.
Modus Vivendi is, als door het bureau WSNP geauditeerde organisatie, gerechtigd deze diensten aan te bieden aan klanten