Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

dinsdag 17 juli 2012 09:25

Consumer Financial Protection Bureau

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

In de Verenigde Staten is het verschijnsel van “consumer reporting companies” al vele jaren een bekend verschijnsel. De bekendste in de Verenigde Staten zijn Experian (ook in Nederland een bekend bedrijf), Equifax (eveneens in Europa werkzaam)  en TransUnion. De discussies die in Nederland spelen rondom schuldregistraties en het beheer en opslag daarvan bij private partijen spelen ook in de Verenigde Staten. In Nederland is de waakhond die let op het consumentenbelang op dit vlak vooral het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In de Verenigde Staten is de noodzaak ingezien dat de centrale overheid een stap verder gaat in het toezicht op het consumenten-belang en is er, sinds 2010, een “Consumer Financial Protection Bureau” opgericht dat als taakstelling heeft “to educate, enforce and study” de consument op de financiële producten en poogt zij “abusive practices” te beperken en aan te pakken. Waarom is dit CFPB opgericht?

 

De noodzaak
Ontegenzeggelijk is er de afgelopen vijf jaar een stijgend besef gekomen dat eerlijker en transparanter informatievoorziening nodig is op de consumenten-markt van financiële producten. Dat is in het belang van financierders, van consumenten en van de maatschappij als geheel. Dat besef alleen is onvoldoende. Het is ook noodzakelijk om aan dat besef effectief invulling te kunnen geven in gevallen waarin, ondanks de transparantie zaken mis dreigen te gaan. Het CFPB kreeg in het eerste jaar van haar bestaan 45630 klachten waarvan er 89% door de betreffende bedrijven werden verwerkt. De aanpak van het CFPB lijkt niet gericht op “naming and shaming” en leidt er, misschien ook daardoor, toe dat bedrijven die een klacht krijgen ook effectief willen meewerken aan afhandeling van klachten.

De dienstverlening
Op grond van haar taakstelling informeert het CFPB eveneens over (al dan niet landelijk) opererende informatie-bureau's. Toelichting op werkwijze, product-aanbieding en wijzen waarop consumenten inzicht krijgen in hun geregistreerde gegevens worden hierin verstrekt. Meer nog dan in Nederland zijn er zoveel bedrijven werkzaam op dit vlak dat voor consumenten de bomen het bos als snel overvleugelen. De centraal georganiseerde aanpak hiervan samen met het gegeven dat een consument en producent/financiële onderneming met elkaar, via een onafhankelijk toezichthouder, blijven communiceren maakt een dergelijk model wellicht ook voor Nederland een overweging.

 

Last modified on woensdag 18 juli 2012 10:36
More in this category: « De WSNP: vraag of aanbod?

Leave a comment