Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

vrijdag 09 maart 2012 10:24

Resultaat internet-enquete schuldbemiddeling

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

Conclusie: Schuldsanering hoort (meer) thuis in het publiek domein

Op 27 februari 2012 is via deze nieuwsbrief een oproep gedaan mee te doen aan een internet-enquete. Doel van de enquete was inzicht te krijgen in het standpunt van profesionals die werkzaam zijn in het brede werkveld van de schuldenproblematiek en dan in het bijzonder hun standpunt over "private schuldbemiddeling tegen betaling". Aan de oproep tot deelname is in grote getale gehoor gegeven.

 

De resultaten van deze enquete zijn verwerkt in een rapportage welke opgestuurd zal worden naar de vaste kamercommissie voor Sociale en Werkgelegenheid welke op 22 maart vergadert over het onderwerp "Private schuldbemiddeling tegen betaling". De resultaten van de enquete zijn veelzeggend over de opvattingen van een grote groep professionals en prikkelen de vaste kamercommissie Sociale Zaken hopelijk om zich een bredere kijk op schuldenproblematiek eigen te maken dan tot nu toe vaak heeft plaatsgevonden. De gangbare gedachte dat schuldsanering in het gemeentelijk domein thuis hoort wordt slechts gedragen door een kwart van de respondenten. Een groter deel vindt dat dit thuishoort in het publiek domein. Het grootste deel van de respondenten vindt echter dat het hoort in beide domeinen onder toezicht van een centraal orgaan waar beide domeinen onder vallen. Daarnaast vinden de respondenten dat behoefte is aan een objectieve kwaliteitstoetsing en dat dit hoort bij de diverse verenigingen; deze moeten dit dan wel oppakken. Dat zijn in kort bestek de conclusies van deze enquete.

Op basis van deze internet-enquete kunnen een aantal voorzichtige conclusies getrokken worden:

¤ De opvatting dat schuldsanering in het gemeentelijk domein hoort is eerder niet-algemeen dan wel-algemeen.

¤ Er is behoefte aan onderzoek “op afstand” waarin voldoende representativiteit van uitvoering en opvattingen over schuldsanering zit.

¤ De opvattingen over schuldsanering zijn verschillend voor personen die werkzaam zijn binnen en buiten de schuldhulpverlening.

¤ Uitvoering van schuldsanering hoort te vallen onder verantwoordelijkheid van een bijzonder (centraal) orgaan. Dit is een door verschillende soorten betrokkenen overwegend gedragen mening.

¤ Duiding van oorzaken van schuldenproblematiek als multiproblematiek moet nader gediversifieerd worden.

 

Bekijk het rapport door op één van deze links te klikken:

Veranderende schuldsanering (met bijlagen 10 Mb)

Veranderende schuldsanering (zonder bijlagen 2 Mb)

 

Last modified on donderdag 15 maart 2012 12:04

Leave a comment