Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

dinsdag 06 maart 2012 09:10

"Een vis begint aan de kop te stinken"

Geschreven door  Panagiotis Petridis
Rate this item
(0 stemmen)

Taki's visie op Griekenland

 

"Toen ik mij in de jaren '60 bewust begon te worden van de wereld om me heen wist ik al, net als alle anderen, dat wanneer men iets nodig had van de overheid er een envelop onder tafel geschoven moest worden om het snel en efficient af te handelen. Dat was een gegeven en het leek normaal. Er was in die tijd geen internet, geen mobiele telefoon en zelfs een tv kwam in de meeste Griekse huishoudens niet voor. Op het platteland was vaak niet eens een radio. Je kon geen vergelijking trekken met hoe het elders in de wereld was. Mijn wereld en die van veel van mijn klasgenoten bestond uit de directe omgeving van het eigen huis. Als we op vakantie gingen naar een ander dorp, zo’n 300 kilometer verderop dan was dat een hele onderneming en gebeurtenis, terwijl mijn Nederlandse vrouw in die tijd al op vakantie naar Spanje ging.

De corruptie in Griekenland waar iedereen het in Europa momenteel over heeft, is dan ook niet iets wat de laatste 5 jaar is ontstaan, maar is toentertijd al ontstaan is. De politiek en groot-industriëlen hielden de corruptie in stand, omdat zij op die manier controle hadden over heel Griekenland. De naoorlogse politiek in Griekenland werd beheersd door 2 namen: Karamanlis en Papandreou, de liberalen en de socialisten. Die twee families hebben elkaar het hand boven het hoofd gehouden. Zij konden tijdens hun regeringsperiode doen en laten wat ze wilden, want ze wisten dat na hun periode de andere familie zou gaan regeren. Ze hingen de vuile was niet buiten, omdat ze daarmee zichzelf ook in diskrediet zouden brengen. Daardoor is in de Griekse samenleving de corruptie, het ontduiken van belasting, een normaal fenomeen geworden. Men werkte hard, niet voor de belasting, maar voor zichzelf. Iedereen wist dat het geld wat betaald zou worden aan belasting niet zou worden gebruikt voor het welzijn van het land (infrastructuur, gezondheidszorg e.d.), maar om de portemonnee/business te spekken van de regeringsleiders/industriëlen. De bevolking moest het zelf maar uitzoeken.
Pas nadat Griekenland in de jaren '80 lid werd van de EEG en er meer geld binnenkwam door de toeristenindustrie en de Grieken zelf in het buitenland gingen kijken, zag men dat het ook anders kon. Echter, het is moeilijk om een systeem te veranderen waar men mee is opgegroeid. Het ging van kwaad tot erger, want toen Griekenland eenmaal lid werd van de Monetaire Unie en valse begrotingscijfers presenteerde is er jarenlang veel geld vanuit de EU naar Griekenland gestroomd en dacht iedereen dat het niet op kon. Is dat naief? Ja, dat is naief, maar iets wat jarenlang als normaal werd gezien, kan niet van de ene op de andere dag veranderd worden.

Evident is dat de Griekse politici doelbewust hebben gefraudeerd. Helaas hebben de controleurs die de begroting hebben gecontroleerd zich niet van hun taak gekweten, nl. controleren of deze wel klopte. Daarmee wil ik niet zeggen dat de Europeanen schuldig zijn, zeker niet, maar wel dat ze hun werk niet goed hebben gedaan.
Griekenland moet natuurlijk alles wat geleend is terugbetalen, maar degenen die het meest geprofiteerd hebben van de valse begrotingscijfers blijven buiten schot. De regering probeert nu via de gewone burger, die arm was en is gebleven, d.m.v. extra belasting geld binnen te halen. Daar komt de bevolking tegen in opstand, niet omdat ze geen belasting wil betalen, maar omdat ze degenen die de belasting innen wantrouwt. De bevolking heeft geen vertrouwen in de eigen leiders. De EU kan nog zoveel regels opstellen en nog zoveel eisen, maar als het volk de eigen regering niet vertrouwt zullen die regels tot niets leiden, ook al stemt de regering in met die opgelegde bepalingen.

De enige oplossing is m.i. dat het gehele parlement wordt vervangen door jonge Griekse politici die geen geschiedenis hebben en nog geen ervaring hebben. Daarboven zou een ervaren groep van noordeuropeaanse politici aangesteld moeten worden voor de duur van 20 tot 30 jaar die de nieuwe Griekse politici op de juiste manier gaan opleiden. Daarmee wordt de kans vergroot dat het vertrouwen terugkeert onder het Griekse volk. Zodra dit een feit is kan Griekenland een volwaardig lid van de EU worden.

Dit kan alleen maar vanuit het buitenland gedaan worden, want de Grieken zelf kunnen dit niet bewerkstelligen, omdat men elkaar wantrouwt.
Dat de Griekse bevolking niet zou willen werken is niet waar. De laaste onderzoeken wijzen zelfs uit dat het land binnen Europa met de minste werkuren Nederland is.

In zekere zin is het goed wat er op dit moment gebeurt: er vindt een grote schoonmaak plaats. Hervormingen moeten vanuit Europa geeist en gecoordineerd worden. De Griekse bevolking juicht dit ook toe, maar niet met maatregelen waar alleen de gewone man onder lijdt. Zij hebben immers geen schuld aan het verrotte systeem. Het is zoals de Grieken zelf zeggen: ‘de vis begint aan zijn kop te stinken’.

Panagiotis Petridis

Post Scriptum

Nederlanders staan bekend om hun directheid. In zijn algemeenheid zien wij dat als een positieve eigenschap. In de discussie over de schuldencrisis hebben wij, direct als wij zijn, onze mening over Griekenland en de wijze waarop de schulden zijn ontstaan en de manier waarop dat opgelost moet worden al klaar staan vóórdat we goed gekeken hebben naar hoe en waarom. We zijn er ook niet te beroerd voor gebleken dat op onze eigen wijze te communiceren naar Griekenland. Toch heeft het toegevoegde waarde om aan de Grieken zelf te vragen hoe zij tegen de schuldenproblematiek aankijken. Wij hebben dat gedaan en vroegen Panagiotis Petridis, een in Nederland wonende en werkende Griek, hoe hij de huidige discussie over de Griekse schulden ziet. Dat blijkt een verrassende analyse op te leveren die ons bovendien leert waarom solidariteit in deze tijden van crisis niet op voorhand een slechte benadering is die ons, Nederlanders, zou schaden in ons belang. Neem de moeite om kennis te nemen van "Taki's visie op Griekenland". Een eye-opener!

Last modified on donderdag 15 maart 2012 10:43

1 comment

  • Comment Link zondag 18 maart 2012 10:41 posted by martien

    ik ga komend weekend naar Athene, eigenlijk met dezelfde boodschap, namelijk dat nederlanders de grieken niet veroordelen, maar dat we er samen uit moeten zien te komen, het hele europeese idee is juist dat je elkaar steunt als het slecht gaat.Ik ga ook mensen interviewen, dus wie weet levert dit input voor een vervolg

Leave a comment