Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

maandag 30 januari 2012 10:26

2012; het einde der (financieel gunstige) tijden?

Geschreven door  V.T.Raats
Rate this item
(1 Stem)

Uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ, blijkt dat ruim negen op de tien Nederlanders (92 procent) zich wel eens somber voelt, meestal door financiële zorgen (47 procent) of het verlies van naasten (40 procent).
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; dit jaar gaat niemand er netto op vooruit.  Dat het steeds  slechter gaat met de Nederlandse economie was in 2011 al goed zichtbaar.

 

Uit onderzoek van de  Frieslandbank onder duizend Nederlanders is gebleken dat bij meer dan een kwart (27 procent) van de Nederlandse bevolking is in 2011 het spaargeld afgenomen. 37 procent van deze groep geeft aan niet meer rond te kunnen komen zonder daarbij zijn of haar spaargeld aan te wenden. Verder blijkt uit de BKR Kredietbarometer dat het aantal consumenten met een lening dat moeite heeft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,  de afgelopen zes maanden licht is gestegen tot bijna 656.000. Dat komt erop neer dat nu 7,4 procent van hen betalingsproblemen heeft. In de eerste helft van 2011 lag dat nog op 7,2 procent.

Zowel werkenden als  bijstandsgerechtigden gaan er voor het derde jaar in koopkracht op achteruit.  Met name bij de laatstgenoemde groep zal een koopkrachtdaling van 1,2 tot 2,5 procent een feit zijn. Tevens kunnen gezinsleden vanaf 2012 niet meer een individuele bijstandsuitkering aanvragen, want het inkomen van alle gezinsleden gaan meetellen. Nu er zal worden gekeken naar het inkomen van de inkomende gezinsleden, kan een huishouden er financieel meer dan 30 procent op achteruit gaan.


Naar verwachting zal er een lichte toename zijn in de aanvraag van zorgtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen wegens een  premiestijging van circa 6 procent ( t.o.v. 2011) van de basiszorgverzekering en wordt er in het basispakket minder vergoed. Bepaalde zorgkosten zullen voor eigen rekening komen.  Tevens gelden er sinds 1 januari 2012 geen maximumtarieven meer in de mondzorg. Nu mogen tandartsen  zelf bepalen wat zij voor een behandeling vragen. Het gaat om een experiment van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dat moet zorgen voor meer concurrentie, lagere prijzen en hogere kwaliteit. Voor diegenen die na hun 57ste willen doorwerken, vervalt sinds dit jaar de fiscale regeling dat zij recht hebben op  meer arbeidskorting. Tot dit jaar gold; hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de arbeidskorting. Tegelijktijdig neemt de doorwerkbonus aanzienlijk af in 2012. Met deze heffingskorting beoogde de overheid om 62- t/m 64-jarigen te stimuleren te blijven werken.

Toch zijn er dit jaar nog enkele ‘lichtpuntjes’ te bespeuren. De koopkrachtdaling  zal inhouden dat huishoudens enkele tientallen euro  tot meer dan honderd euro per maand minder te besteden hebben. Het Nibud heeft voor diegenen die inzicht in hun inkomsten- en uitgaven willen hebben en  willen weten waar zij concreet financieel aan toe zijn, een zogenaamde ‘koopkrachtberekenaar ‘ geïntroduceerd. Deze handige rekenmodule kan via de website van het Nibud worden opgevraagd. Verder zal water uit de kraan op veel plekken goedkoper worden als gevolg van de afschaffing van de grondwaterbelasting. Tot voor kort moesten waterbedrijven betalen voor de onttrekking van het grondwater. Het was de bedoeling om met die belasting het watergebruik terug te dringen. Echter, in de praktijk bleek dat Nederlanders ongeveer evenveel water bleven gebruiken. Meer dan de helft van de tien waterbedrijven zal haar tarieven gaan verlagen. Dat levert voor een gemiddeld huishouden op de jaarrekening een voordeel op van circa 25 euro.


Tot slot is er mogelijk toch nog sprake van een rekenfout, waardoor de aarde op 21 december om 21:12 uur dit jaar mogelijk alsnog niet vergaat. De Maya’s creëerden de kalender om belangrijke gebeurtenissen en data in hun verleden en toekomst te kunnen markeren. De kalender bestaat uit dertien cycli van 144.000 dagen. De laatste dag is 21 december 2012. De Maya’s voorspelden voor die datum wel dat er  een god op aarde zou komen, maar ze vermeldden niet dat de aarde zou vergaan. Hoe dan ook; beide scenario’s pakken gunstig uit voor de mensheid. In geval van een rekenfout, dan komen we met z’n allen goed weg. Mochten de Maya toch goed zitten met hun berekening, dan lijkt onze schuldproblematiek over bijna een jaar in één klap gesaneerd.


Voorbeeldberekeningen 


Bron: Nibud

Last modified on vrijdag 10 februari 2012 09:02
More in this category: « Le Roi est mort, vive le Roi!

Leave a comment