Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zaterdag 19 maart 2011 08:55

Invorderingsgids 2011 Featured

Geschreven door  I.P. van Rossen
Rate this item
(0 stemmen)

De nieuwe invorderingsgids 2011 is uit. Dit uitgebreide naslagwerk voor alle rechten en plichten en bepalingen waar wij als belastingsbetaler levert ons weer een schat aan informatie.
Bij bespreking van deze gids kan niet voorbijgegaan worden aan de “extra” aandacht die de overheidingsvordering wederom ten deel valt. In de invorderingsgids 2010 werd al gewag gemaakt van het feit dat in 2010 de overheidsvordering volledig operationeel zou worden. In de invorderingsgids 2011 wordt de volledige operationaliteit iets genuanceerd. De overheidsvordering staat nu gepland voor een volledige implementatie voor 2011. Op dit moment wordt de overheidsvordering nog “low profile (“min of meer handmatig”) uitgeprobeerd...”. Voor de waterschappen komt de overheidsvordering in 2011 beschikbaar.

Voor de overige updates in relatie tot het minnelijk deel van de schuldsanering blijft het van belang goed kennis te nemen en houden van paragraaf 19.19 over de MSNP (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen). Alle voor schuldhulpverleners van belang zijnde (rand-)voorwaarden staan hierin benoemt. Vooral de verkrijging van een uitstel van 36 maanden voor het kunnen treffen van een betalingsregeling is verplichte kost voor de schuldhulpverlener. Onderstaand in een notedop:
U krijgt uitstel indien:

 • U een schuldregelingsovereenkomst sluit conform de gedragscode Schuldregeling NVVK of een overeenkomst van gelijke strekking.
 • U een berekening afloscapaciteit opstelt volgens RECOFA-normen
 • U lid of geassocieerd lid bent van de NVVK
 • U een regeling treft voor een natuurlijke persoon, niet zijnde een ondernemer
 • U kunt aannemen dat de schuldenaar zou zijn toegelaten tot de WSNP (met uitzondering van art. 288 lid 2 sub b FW)
  de opbrengst van de bemiddeling gelijk of groter zou zijn dan de opbrengst van de WSNP

De beëindigingscriteria voor intrekking van het uitstel zijn ook bekend:

 • De overeenkomst schuldregeling wordt beëindigd
 • De schuldenaar maakt nieuwe (belasting-)schulden
 • De schuldenaar komt zijn lopende fiscale verplichtingen niet na
 • De ontvanger wordt niet binnen 120 dagen na het sluiten van de schuldregelingsovereenkomst geinformeerd over de voortzetting van de overeenkomst (!).

Duidelijker kan het eigenlijk niet gesteld worden. Een beroep op onbekendheid met de richtlijnen van de belastingdienst heeft nu geen kans van slagen meer en, welbeschouwd, zijn het ook geen onredelijke voorwaarden. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is, het wil wel zeggen dat het duidelijk is.

De invorderingsgids levert in deze uitgave wederom een relevante ondersteuning voor iedereen die met belastingen te maken heeft, maar zeker ook voor de schuldhulpverlener die beroepsmatig communiceert met de belastingdienst.
Een kleine wens van ondergetekende is wel dat wellicht in de volgende invorderingsgids bij de voorwaarde van geassocieerd lid ook de overlegging van een NEN-certificaat “schuldhulpverlening” op het lijstje kan zijn toegevoegd als gelijkwaardige (niet vervangende!)  voorwaarde voor het kunnen doen van verzoeken om uitstel voor een periode van 36 maanden. Daarvoor zal echter contact gelegd moeten gaan worden met de belastingdienst. Volgend jaar zullen we het weten.
Van harte aanbevolen

Last modified on dinsdag 19 juli 2011 19:47

Leave a comment