Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Yokohama Verklaring 2010

Modus Vivendi handelt volgens de Yokohama Declaration van de International Guardian Network, vastgesteld en aanvaard tijdens een internationaal congres van mentoren, bewindvoerders en curatoren (World Congress on Adult Guardianship, okt 2010) en waaraan het BPBI en haar leden zich hebben gecommitteerd. Eerste uitgangspunt van deze verklaring is “[...]Zelf laten beslissen waar mogelijk, alleen beschermen waar nodig[...]”. Tweede uitgangspunt voor de vertegenwoordiging is “[...]respect voor autonomie en gebaseerd op de wensen van de persoon die vertegenwoordigd wordt[...] “. De artikelen 11 tot en met 15 van deze verklaring geven de grenzen aan waarbinnen Modus Vivendi haar taak als bewindvoerder uitvoert jegens rechthebbende.
Dat betekent dat Modus Vivendi haar taak door de wet ziet gekaderd binnen vermogensrechtelijke belangen en aanstuurt, daar waar mogelijk of noodzakelijk, op een zelfstandig of ondersteund zelfstandig leven.