Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

WSNP

WSNP

In 1998 is de zogeheten Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geïntroduceerd. Voordat deze wet bestond was het voor schuldeisers mogelijk bij een schuldenaar te blijven aankloppen totdat de laatste euro (destijds gulden) was voldaan. Zelfs al was het duidelijk dat de schuldenaar nooit tot aflossing van zijn schuld zou kunnen komen (Bijvoorbeeld omdat de rente op zijn schuld groter was dan zijn volledige afloscapaciteit) was er nog steeds geen mogelijkheid voor de schuldenaren om van zijn schuldenlast af te komen. Dit werd (en wordt!) als een ongewenste maatschappelijke situatie gezien. Om die reden besloot de politiek in 1989 om de wet aan te passen. Het duurde vervolgens nog tot 1998 voordat de WSNP werd geïntroduceerd.