Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

zondag 28 juni 2015 10:53

Invoering kostendelersnorm uitgesteld

Geschreven door  G. Lankhorst
Rate this item
(0 stemmen)

De voorgenomen invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet per 1 juli aanstaande gaat niet door. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 juni 2015 aan de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief met staatssecretaris Wiebes van Financiën. Met dat besluit tot uitstel wil het kabinet voorkomen dat de berekening van de beslagvrije voet op dit moment nog complexer wordt dan het al is. Toepassing van de kostendelersnorm bij de berekening van de beslagvrije voet zou per 1 juli aanstaande gaan leiden tot een lagere beslagvrije voet als er personen zijn die als kostendeler worden aangemerkt. Het is bijzonder te noemen dat een wetswijziging die het parlement heeft doorlopen en het Staatsblad al heeft behaald toch wordt uitgesteld, drie weken voor de geplande invoeringsdatum, en op initiatief van de bewindspersoon zelf.

 

Waar gaat het dan precies om ? Om er voor te zorgen dat ook mensen met forse schulden genoeg geld over houden om van te leven, bestaat de beslagvrije voet. Dat is het inkomensdeel waar door crediteuren geen beslag op mag worden gelegd. In de praktijk blijkt het voor schuldenaren lastig om alle informatie die nodig is voor het vaststellen daarvan, goed door te geven aan de gerechtsdeurwaarder of aan de crediteur. Bij al deze gegevens geldt nu eenmaal een “brengplicht”. Daardoor valt de beslagvrije voet nogal eens te laag uit, omdat de gerechtsdeurwaarder op enig moment wel tot beslaglegging moet kunnen overgaan en dus gedwongen is om van bepaalde veronderstellingen uit te gaan. Wie dus niets aanlevert of incomplete informatie aanlevert kan daardoor onnodig in (grotere) financiële problemen komen.

Om te kunnen vaststellen of sprake is van een kostendeler is veel extra informatie nodig die ook weer van de schuldenaar moet worden verkregen. Vanuit de praktijk kwam een “winstwaarschuwing”. De Belastingdienst en de gerechtsdeurwaarders (KBvG) waren namelijk van mening dat het invoeren van de kostendelersnorm de beslagvrije voet buitengewoon complex zou maken. De Belastingdienst heeft in een reactie richting Staatssecretaris Klijnsma zelfs aangegeven dat de regeling niet uitvoerbaar zou zijn, omdat de Belastingdienst niet kan beschikken over de informatie die nodig is om de kostendelersnorm steeds met juistheid vast te stellen.

Deze ontwikkelingen staan in feite haaks op het kabinetsbeleid zoals dat is ingezet het afgelopen jaar. Want het kabinet wil de beslagvrije voet juist eenvoudiger maken, niet alleen ten behoeve van de uitvoerende organisaties, maar ook om een betere waarborg van het bestaansminimum te bereiken. Nog deze zomer hoopt het kabinet de uitwerking van de vereenvoudiging te kunnen presenteren, waarvan de contouren reeds per brief van 24 maart 2015 (24 515, 300) werden aangekondigd. Er wordt gedacht aan vaste bedragen afhankelijk van de leefsituatie van de debiteur, gebaseerd op eenvoudig vast te stellen gegevens die niet meer perse door de debiteur zelf moeten worden aangeleverd. Dat moet in de ogen van het kabinet een forse verbetering worden voor schuldenaars en schuldeisers, en voor de uitvoerende instanties waaronder de gerechtsdeurwaarders.

Last modified on maandag 29 juni 2015 11:55

Leave a comment