Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling

Intake & Inventarisatie
De basis van een succesvolle hulpverlening is het stellen van een juiste diagnose van de schuldenproblematiek en de omvang van de on-balans van de financiële situatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat niet alleen de schulden, maar ook alle vaste lasten en lopende financiële verplichtingen nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Voor een zinvol hulptraject is het van belang, dat de oplosbaarheid van de problematiek vooraf wordt afgewogen en vastgesteld. Hierbij spelen de moraliteit, de zelf-redzaamheid en eventuele psycho-sociale begeleiding van de cliënt, een rol bij het wel of niet accepteren door de organisatie.

De cliënt dient de op schrift gestelde inventarisatie van schulden en lasten te ondertekenen. Met deze gegevens kan de volgende fase van het traject van start: schuldbemiddeling.

Schuldbemiddeling
Met een compleet ingevuld en getekend schuldendocument uit de intake- & inventarisatie fase, kunnen we overgaan tot schuldbemiddeling. Er moet tevens een derde partij zijn, een opdrachtgever, die de kosten van de bemiddeling betaalt.

Wanneer wij overgaan tot schuldbemiddeling dan zal de financieel-consulent trachten tot akkoorden te komen via schriftelijk en telefonisch overleg met de schuldeisers. Wij hanteren in principe de berekeningsmethode waarbij art. 475d rv van het beslagrecht en het "vrij te laten bedrag" (VTLB) de kernbegrippen zijn conform het wettelijke traject (WSNP). Spoedeisende schuldsituaties, essentieel voor een succesvolle voortgang van de totale schuldbemiddeling en stabilisatie van de omstandigheden van de schuldenaar, worden meteen door ons telefonisch geregeld. Te denken valt aan woninguitzetting, afsluiting van energie en ziektekostenverzekering. Wanneer alle schriftelijke akkoorden en regelingen tot stand zijn gekomen, wordt hiervan een document opgemaakt. Voor het nakomen van de regelingen kan de cliënt gebruik maken van budget-/inkomensbeheer.

Akkoorden
In sommige situaties is het sluiten van eenmalige afkoopakkoorden een aantrekkelijke mogelijkheid. Indien een cliënt in de gunstige omstandigheden verkeert via een derde partij (familielid, werkgever, diaconie, fonds) over een substantieel bedrag te beschikken, dan kan door onderhandelingen met de schuldeisers getracht worden tot een akkoord te komen middels een eenmalige afkoop tegen finale kwijting. U kunt zich hierover laten informeren door een van onze financieel-consulenten (doorkiesnummer 078 - 7890 790).

Aanmelden


Informatie over tarieven