Contact | Routebeschrijving | Nieuwsbrieven

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Wij hebben de ervaring dat alleen schuldbemiddeling niet effectief is, omdat veel schuldenaren niet in staat zijn hun financiële verplichtingen gedisciplineerd na te komen. Daarom hebben wij in eigen beheer een automatiseringsprogramma ontwikkeld voor budgetbeheer.

Wanneer een cliënt besluit van budget-/inkomensbeheer gebruik te maken, dan beheren wij als organisatie gedurende de schuldaflossingsperiode het inkomen en budget van de cliënt. Dit houdt in dat het inkomen (gedeeltelijk) van een cliënt direct wordt gestort op een aparte rekening, op naam van de cliënt. Van deze rekening worden de vaste lasten betaald en de schuldaflossingen aan de crediteuren. De cliënt houdt alleen de beschikking over een vast bedrag voor levensonderhoud en rekeningen naar (beperkte) keuze.

Zo creëren we de situatie dat, namens de cliënt, nakoming van de maandelijkse verplichtingen van huur, energie en ziektekosten ook daadwerkelijk plaatsvindt. Tevens zorgen we voor het uitvoeren van de schuldregelingen en behouden we, zij het in beperkte mate, overzicht indien een cliënt weer schulden maakt.

Budget-/inkomensbeheer is volgens ons de juiste methode om tot een structurele oplossing te komen:

•Per maand ontvangt de cliënt een volledig overzicht van de inkomsten, uitgaven, en aflossingen.
•Daarnaast wordt budget-/inkomensbeheer veelal gecombineerd met de specialisatie educatie die onlosmakelijk is verbonden aan de preventie van het maken van schulden.

Wij proberen schuldregelingen te treffen voor een aflossingsperiode van maximaal drie jaar. De cliënt gaat een contract met ons aan voor de periode van de schuldaflossing. Bij niet functioneren van de samenwerking kan de overeenkomst tussentijds beëindigd worden met een opzegtermijn van drie maanden volgens het contract en onze Algemene Voorwaarden. De administratiekosten voor de werkzaamheden van Modus Vivendi dienen betaald te worden door een derde partij: b.v. een gemeente, werkgever, diaconie, fonds of familie.


Aanmelden

 

Informatie over tarieven